Bild på en rinnande vattenkran Östra Göinge

 
På uppdrag av Östra Göinge Kommun sköter SBVT driften av Östra Göinges VA-anläggning.  
 
Vi ansvarar för att ca 3 500 VA-kunder får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. Totalt produceras det 850 000 m³ dricksvatten från våra fem vattenverk varje år. Östra Göinges dricksvatten kommer från naturligt grundvatten. Vattnet klassas som ett medelhårt-hårt vatten med ett värde ca 7,5-12,5 dH°. 
 
Det finns idag sju reningsverk i kommunen som tillsammans behandlar ca 1 600 000 m³ avloppsvatten om året.
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyheter

Arkiv

DRIFTINFO

  • ÖSTRA GÖINGE | 21 feb - 03 maj

    Broby Laves väg

    På grund av arbete med att byta ut VA-ledningar...

Arkiv