Vattenglas

Dricksvatten

I Osby finns det  kommunala vattenverk, Maglaröd som försörjer Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta. I Osby och Lönsboda håller vi trycket i ledningarna med hjälp av vattentorn, dessa fylls under natten när förbrukningen är låg. 
En stor del av kostnaderna för dricksvattenproduktion utgörs av el-energin och tillsammans förbrukar kommunens vattenverk el-energi för nästan 1 miljon kronor per år, den näst största kostnaden för dricksvattenproduktionen står kemikalier för, dessa används för att rena vattnet och för att justera pH.