DRIFTINFO

 • All driftinfo
 • Olofström
 • Bromölla
 • Osby
 • Östra Göinge
 • ÖSTRA GöINGE | 15 aug

  Färgning, rökning samt filmning ...

 • ÖSTRA GöINGE | 24 sep - 17 nov

  Ledningsarbete i Glimåkra

 • BROMöLLA | 15 okt - 30 nov

  Ledningsarbete i Bromölla

För närvarande inga driftstörningar.

Under vecka 43 kommer SBVT att påbörja ett större jobb på Stationsvägen och Öllers väg i Näsum, där SBVT ska byta ut gamla ledningar.

 

Arbetet kan innebära vissa problem med framkomligheten till fastigheterna under pågående arbete. Vi kommer göra allt för att underlätta tillgängligheten, men vissa problem kan ändå uppkomma. Vi ber er att försöka ha förståelse för detta. Om det upplevs som alltför besvärande kan ni i dessa fall ta kontakt med arbetsledningen på plats för vidare samråd för att lösa eventuella uppkomna problem.

 

Vid evelntuella frågor kontakta: Thomaas Jönsson 010-211 97 30

Uppdatering kl. 17.30

Huvudvattenledningen är nu lagad och vattenverket åter uppe i full produktion.

 

Vi ber alla i Osby tätort att vara särskilt sparsamma med vattnet kommande dagar så vi får möjligheten att fylla upp våra vattenreservoarer - som i o m det inträffade f n har mycket låga nivåer.

 

Missfärgningen (ofarligt) kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

SBVT

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

På grund av en vattenläcka på huvudvattenledningen mellan vattenverket i Maglaröd och Osby tätort, i höjd med Nybygden, kan det förekomma brunt vatten i hela Osby tätort.

SBVT har personal på plats och åtgärdande pågår.

Missfärgningen (ofarligt) kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

4/10 kl:09.00 På grund av ett ledningsarbete i Bromölla kommer vattnet att stängas av idag kl: 09:30.

Arbetet förväntas vara klart under dagen. Berörda abonnenter är boende på Krokstorpsgatan.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Thomas: 010 - 211 97 30

2/10 kl:14:15 På grund av ledningsarbeten på Skogsgatan 25 i Bromölla kommer vattnet att stängas av imorgon

den 3/10 kl 08:00 och förväntas vara tillbaks under dagen.

Berörda abonnenter är boende på Alstigen, Hallonstigen, Lingonstigen, Skogsvägen och Smultronstigen.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Thomas: 010 - 211 97 30

 

Med start måndagen den 23/9-2019, så kommer Skåne Blekinge Vattentjänst att genomföra ett VA-ledningsarbete på Tuves gränd i Glimåkra.

 

Arbetet kommer att fortlöpa under ca 8 veckor.

 

Detta arbetet kommer innebära vissa problem med framkomligheten på Tuves gränd men även till viss del på Lyckegatan.

 

Skåne Blekinge Vattentjänst kommer att göra allt för att underlätta tillgängligheten, men vissa problem kan ändå uppkomma.

 

Vattnet kan komma att stängas av på dagtid för omkoppling, trycklöshet garanteras inte.

 

Vidare information om vattenavstängningen kommer inte att ske.

 

Det kan vara bra att tappa upp lite hushållsvatten att ha till hands. 

 

Kontakta vår personal på plats för diskussion om lösning av eventuella uppkomna problem.

Vid frågor:

Andreas Ljungqvist 010-211 97 57

På grund av ledningsarbeten i Olofström kommer vattnet att stängas av idag 18/9 mellan kl 09:30 - 12:00 på Drakskeppsvägen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

Ett planerat underhållsarbete på Immelns vattenverk kommer utföras torsdagen den 19/9.

Vattenproduktionen kommer därför vara begränsad och vi ber alla att vara sparsamma med vattnet. Någon vattenavstängning är inte planerad däremot kan låga vattentryck förekomma. 

 

16/9-19 Kl:14.00 På grund av en vattenläcka i Gualöv har vattnet stängts av fram tills arbetet är klart.

Berörda abonnenter är boende på Sandvägen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Vid frågor kontakta: Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

12/9 Kl:11.30 En vattenläcka har uppstått på Odonbärsvägen i Olofström. 

Vattnet kommer att stängas av kl 13 idag (12/9) och reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart senare i kväll.

Vatten finns att hämta vid spolpost på Odonbärsvägen 16.
Framkomligheten vid arbetsområdet kommer att vara väldigt begränsad.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 
 

På grund av ett akut ledningsarbete i Brännaregårdsområdet kan missfärgning av vattnet samt lågt tryck förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på att järn och mangan lossnar från rörens insida och blandas med vattnet. 

 

Spolning av nätet pågår. 

 

Abonnenter som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar till vattnet klarnar.

 

10/9 Kl:07.15 På grund av ledningsarbete på Getvägen kommer vattentillförseln brytas den 10/9 09.30.

Berörda abonnenter är boende på Laves väg, Parkvägen, Skogsvägen och Tvärvägen.

Vi beräknas vara klara under eftermiddagen.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

Kl:14.30 Vattenläckan är nu lagad och samtliga abonnenter har fått vattnet tillbaka.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/9 Kl:13.15 På grund av en vattenläcka på Stenhagsgatan har vattnet stängts av fram tills arbetet är klart.

Berörda abonnenter är boende på Stenhagsgatan,Fasanvägen, delar av Nygatan och Dalaskolan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Vid frågor kontakta: Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

3/9 kl: 11.45 På grund av en vattenläcka i Valje kommer vattnet att stängas av idag 3/9 kl 13:00 fram tills arbetet är klart.

Berörda områden Edenryd, Krokstorp och delar av Valje.

 

Vattentankar kommer att placeras ut vid Edenryds skola samt vid Edenryds båtklubb.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Vid frågor kontakta: Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

På grund av ett akut underhållsarbete på Loshultsvägen i Lönsboda behöver vi stänga av vattentillförseln till berörda fastigheter.

Vattnet kommer att stängas idag den 30/8 kl 09:30. 

Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca kl 12:00.Spola upp vatten efter behov.


Trycklöshet garanteras ej!
Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

Bevattningsförbudet i Osby kommun hävs från och med idag, 21 augusti 2019, då både vattenförsörjning och vattenförbrukning nu anses vara stabila nog.

 

Vi riktar ett stort tack till våra medborgare i Osby kommun som hjälpt till med att klara vattenförsörjningen under sommarens påfrestningar i vattenproduktionen.

De fastigheter som är belägna i Broby samhälle och inom Östra Göinge Kommuns beslutade verksamhetsområde för kommunalt VA kommer att undersökas i jakten på tillskottsvatten.

Ledningsnätet kan på vissa håll i samhället vara kopplat enligt en äldre förekommande standard, så kallat kombinerat system. Därför kommer Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) att undersöka samtliga påkopplade fastigheters servisledningar inom samhället.

I praktiken innebär detta att SBVT’s personal kommer att beträda berörda fastigheter för att undersöka verkliga förhållanden. De ledningar som är påkopplade det allmänna VA nätet kommer att filmas/spolas eller rökas för att säkerställa så att alla ledningar är korrekt kopplade enligt gällande standard (Svenskt Vatten P110).

Arbetet ligger till grund för att i framtiden stå bättre rustade inför exv skyfall. Arbetet kommer att utföras löpande under hösten 2019.

Med vänliga hälsningar SBVT

13/8 kl.7:45

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Skåne Blekinge Vattentjänst att utföra schaktfri renovering av avlopps- samt dagvattenledningar i Hjärsås v.34-35.

 

Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under tiden för renoveringen. Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.

 

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

 

För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer arbetet pågå stora delar av dygnet. 

 

6/8 kl.16.00

Vattenläckan är nu lagad och samtliga abonnenter har fått vattnet tillbaka. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/8 kl:12.00

En vattenläcka har uppstått på Massavägen i Nymölla. Vattnet kommer att stängas av under eftermiddagen den 6 augusti. VA-abonnenter på Massavägen är berörda. 

Reperationsarbetet är igång och beräknas vara klart senare under eftermiddagen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

För tillfället är vattenförbrukningen hög i Immeln och vattenproduktionen vid Immelns vattenverk är mycket ansträngd.

Produktionen är så ansträngd att vi under en längre tid har transporterat dricksvatten med tankbil till Immeln för att klara rådande behov. Nu är även denna möjlighet begränsad på grund av semestrar hos åkarna.

Vi ber därför alla att vara ytterst sparsamma med vattnet.

Prata gärna med grannar som kanske inte fått del av informationen.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar SBVT

Uppdaterad 16/7 kl. 22.35

 

Efter en lång dags arbete är nu läckan äntligen lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 16/7 kl.18.15

Arbetet med att reparera vattenläckan fortgår. Felavhjälpandet är förhållandevis komplicerat och mycket arbete återstår. Detta innebär att det kommer att ta åtskilliga timmar innan vattnet väntas åter.

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 16/7 kl.13.00

Efter genomförda sektionerings- och omkopplingsarbeten står ett 20-tal fastigheter utan vatten.  Läckan är lokaliserad och åtgärdande pågår.

Vatten finns att hämta vid korsningen Blåbärsvägen - Lingonvägen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Erik Svensson, 010-211 97 45 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16/7 Kl. 8.15 

En större vattenläcka har uppstått i Olofström på Lingonvägen, vilket inneburit att åtskilliga abonnenter fått brunt vatten. Vattenläckan har också resulterat i ett lågt vattentryck i Jämshög.

SBVT arbetar f n med att lokalisera och sektionera läckan innan reparationsarbetena kan påbörjas.

Vatten finns fr o m senast kl. 10.00 att hämta vid korsningen Blåbärsvägen - Lingonvägen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Erik Svensson, 010-211 97 45 

På grund av att det går åt mycket vatten i det varma och torra vädret har vi beslutat att utfärda bevattningsförbud inom samtliga delar som omfattas av den allmänna vattenförsörjningen i Osby kommun. Detta berör samtliga VA-abonnenter i Osby och Lönsboda tätort samt byarna Killeberg, Loshult, Hökön och Visseltofta.

 

Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till bevattning, att fylla pooler eller annat som kräver stora mängder vatten.

 

Våra vattenverk går på full kapacitet och trots detta har vi svårt att hålla nivån i våra vattenreservoarer. Våra reservoarer hinner inte fyllas på i tillräcklig omfattning som motsvarar den takt som vattnet förbrukas. Situationen är allvarlig.

 

Bevattningsförbudet gäller samtliga abonnenter och tillsvidare.

 

Tack för att du respekterar det bevattningsförbud som råder.

För tillfället är vattenförbrukningen hög i Immeln och vattenproduktionen vid Immelns vattenverk är mycket ansträngd.

Vi ber alla att vara mycket sparsamma med vattnet. Produktionen är så ansträngd att vi till och med transporterat dricksvatten med tankbil till Immeln under en period för att klara rådande behov.

Prata gärna med grannar som kanske inte fått del av informationen.

Hjälps vi alla åt så hoppas vi kunna undvika ett bevattningsförbud.

 

Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning SBVT

På grund av ett akut ledningsarbeten på Ågatan i Broby kommer vattnet till er fastighet stängas av någon gång mellan 19.00-23.00 idag den 24/6.

Trycklöshet garanteras ej.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

17/6 kl:14.00 På grund av ett ledningsarbete kommer vattnet stängas av tisdagen den 18/6 kl:13.00 och fram tills arbetet är klart, dock senast kl:15.00.

Berörda abonnenter är boende på Ivögatan, Doktor Nielsens gata och Greve Lerches Gata.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Kontaktperson: Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

Inför VA-sanering av Hjärsås samhälle

De fastigheter som är belägna i Hjärsås samhälle och inom Östra Göinge Kommuns beslutade verksamhetsområde för kommunalt VA kommer att undersökas i jakten på tillskottsvatten.

Ledningsnätet kan på vissa håll  i samhället vara kopplat enligt en äldre förekommande standard, så kallat kombinerat system. Därför kommer Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) att undersöka samtliga påkopplade fastigheters servisledningar inom samhället. I praktiken innebär detta att SBVTs personal kommer att  beträda berörda fastigheter för att undersöka verkliga förhållanden.

De ledningar som är påkopplade det allmänna VA nätet kommer att filmas/spolas eller rökas för att säkerställa så att alla ledningar är korrekt kopplade enligt gällande standard (Svenskt Vatten P110).

Arbetet ligger till grund för att i framtiden stå bättre rustade inför exv skyfall.

Arbetet kommer att påbörjas den 17:e Juni 2019 och planeras avslutas under augusti månad 2019

Med vänlig hälsning

SBVT

 

11/6 Kl:15.00 På grund av en vattenläcka kommer vattnet att stängas av i morgon onsdagen den 12/6 kl 8:00 fram tills arbetet är klart.

Berörda abonnenter är boende på Tians väg och Valjevägen.

 

 Vattentank kommer att placeras ut vid Baldakinen pizzeria.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Kontaktperson: Fredrik Ljunggren 010-211 97 13
 

På grund av ett ledningsarbete på Spireavägen i Sibbhult kan vattentillförseln till fastigheterna påverkas under kortare stunder mellan 07.00-16.00.

Arbetet beräknas vara utfört senast fredagen den 14/6-19

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Kontaktperson: Tommy 010-211 97 55

29/5 kl.09.45

Under dagen kan lågt vattentryck förekomma i Lönsboda på grund av omkopplingsarbete i samand med pågående ledningsarbete på Loshultsvägen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan förekomma och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson, 010-211 97 60 

2/7 kl:08.00 Från och med 3 juli kommer det vara uppehåll i arbetet på Loshultsvägen på grund av semester.

Arbetet förväntas återupptas i mitten av augusti.

 

Under uppehållet kommer trafikljusen plockas bort.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ledningsarbetet längs med Loshultsvägen i Lönsboda har påbörjats.

Under tiden arbetet pågår är där begränad framkomlighet.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av juli. Beröda fastighetsägare är informerade.

 

Kontaktperson: Jan Gustavsson 010-211 97 60

På grund av en brand i Osby har man gjort större uttag på ledningsnätet och detta kan medföra missfärgning av vattnet..

 

Missfärgningen (ofarligt) beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

 

7/7 kl:13:30 Ledningsarbetet på Ivögatan kommer bli klart under vecka 28 och i mitten på augusti kommer 

arbetet med fjjärrvärmen börja.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi har nu påbörjat ledningsarbetet på Ivögatan. 

Detta sker i delsträckor för att tillgängligheten på gatan ska bli så bra som möjligt.

Abetet kommer att pågå ca.6-8 veckor.

 

Kontaktperson: Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

7/5 kl:1100 På grund av ett akut ledningsarbete i Bromölla kommer vattnet stängas av omgående. 

Detta berör boende på Skogsvägen, Hallonstigen, Smultronstigen och Alstigen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Kontaktperson: Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

6/5 kl:14.00 En vattenläcka har uppstått i Hasslarödsområdet. Ev kan det förekomma korta avbrott i vattenleveransen vid omkoppling.

 

Missfärgningen (ofarligt) kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

 

 

5/8 kl.8.45 Från och med idag den 5 augusti kommer ledningsarbetet på Getvägen i Broby att återupptas. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28/6 kl:14 Från och med den 8 juli kommer det att vara uppehåll i arbetet på Getvägen på grund av semester.

Arbetet förväntas återupptas i början på augusti. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30/4 kl:08.30 Med start måndagen den 6/5-2019, så kommer Skåne Blekinge Vattentjänst att genomföra ett VA-ledningsarbete på Getvägen i Broby.

Arbetet kommer att fortlöpa under ca 6 veckor.

 

Detta arbetet kommer innebära vissa problem med framkomligheten.

Skåne Blekinge Vattentjänst kommer att göra allt för att underlätta tillgängligheten, men vissa problem kan ändå uppkomma.Detta innebär att trafiken kommer att ledas om via Oxvägen och en tillfällig tillfartsväg över fotbollsplanen efter hand som grävarbetet fortlöper.

Trafiken kommer därför att öka något på Oxvägen under denna period.Vattnet kan komma att stängas av på dagtid för omkoppling, trycklöshet garanteras inte.

 

Vidare information om vattenavstängningen kommer inte att ske.

Det kan vara bra att tappa upp lite hushållsvatten att ha till hands.

 

Kontakta vår personal på plats för diskussion om lösning av eventuella uppkomna problem.

Vid frågor:
Tommy Sjöstedt 010-211 97 55

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet att stängas av till vissa abonnenter på Ripvägen och Järnvägsgatan i Olofström måndagen den 29/4 kl. 21.00 till tisdagen den 30 april kl.06.00. Berörda fastigheter informeras även via sms och brevutskick.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Uppdaterad 21/4 kl. 16.30

Läckan är nu lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter. Återställningsarbeten kommer att genomföras under dagen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdaterad 21/4 kl. 14:02 

Arbetet med att reparera vattenläckan i Lönsboda fortgår och kommer, om inget oförutsett inträffar, att färdigställas under eftermiddagen/kvällen. 

 

Vatten finns att hämta vid en brandpost på Skatliden vid cykelvägen mot kommunförrådet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21/4 kl. 06.47 

En vattenläcka har uppstått på Skatliden, vid Pilgatan, i Lönsboda. 

 

Läckan är lokaliserad och reparationsarbetet har påbörjats.

 

Eftersom det har försvunnit mycket vatten innan vattenläckan lokaliserades så har detta resulterat i att vi har låg vattennivå i vattentornet i Lönsboda. Därför uppmanar vi till allmän sparsamhet med vattnet i Lönsboda och ber Er undvika att fylla några pooler etc under kvarvarande påskhelg.

 

Vatten finns att hämta vid en brandpost på Skatliden vid cykelvägen mot kommunförrådet. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Henrik Åkesson, 010-211 97 69 

18/4 kl:06.50 På grund av ett ledningsarbete på Kråkeskogsvägen i Osby, kommer vattnet att stängas av idag 18/4 kl 10.00 till ca kl. 14:00.

Berörda abonnenter är boende på Nygårdsgatan, Kråkeskogsvägen och Ringvägen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Kontaktperson: Jan 010-211 97 60


 

18/4 kl.21.38

Samtliga fastigheter har nu vattnet åter. Återfyllning och övriga återställningsarbeten kommer att pågå under kvällen innan vi är färdiga och kan hålla påsk.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Mattias Gustavsson, 010-211 97 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18/4 kl.17.05

Samtliga fastigheter utom en har nu vattnet åter. Reparationsarbetet pågår och kommer att fortgå under kvällen. 

 

En vattentank finns utplacerad i anslutning till arbetsplatsen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Mattias Gustavsson, 010-211 97 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/4 kl.15.00

Reparationsarbetet pågår och kommer att fortgå under kvällen. 

 

En vattentank finns utplacerad i anslutning till arbetsplatsen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Mattias Gustavsson, 010-211 97 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/4 Kl. 20.00

En vattenläcka har uppstått på Holjevägen i Kyrkhult.

Läckan är lokliserad och reparationsarbetet kommer att påbörjas efter att kabelvisning ägt rum. Schaktarbetena kommer därför att påbörjas snarst i morgon bitti.

 

Vi ber berörda fastighetsägare hälla upp vatten till husbehov

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Erik Svensson, 010-211 97 45

18/4 kl. 10.00

Det förekommer fortfarande missfärgningar av vattnet i Osby, personal från SBVT arbetar för närvarande med avhjälpande åtgärder. 

 

Missfärgningen (ofarligt) beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/4 kl:13.45 På grund av ett större uttag på vattenledningsnätet kan det förekomma missfärgat vatten i Osby.

 

Missfärgningen (ofarligt) beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

12/4 kl:08.30 På grund av ett ledningsarbete i Råby kommer vattnet att stängas av till abonnenter på  Himmelriksvägen, Knattevägen och Tunnelvägen 

fredagen den 12/4 från kl:08:30 fram tills arbetet är färdigt ca 16:00 om inget oförutsägbart inträffar.

 

Vattentank kommer att placeras ut vid gamla skolan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Kontaktperson: Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

Uppdaterad 10/4 kl.21.40

 

Efter en lång dags arbete är nu läckan äntligen lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter. Återställningsarbeten kommer att genomföras under morgondagen torsdag.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

SVBT kommer under natten att, via brandpost, utföra försiktig spolning av ledningsnätet. Detta för att minimera problemen med järn och mangan som lossnat.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 10/4 kl.16.15

 

Arbetet med att reparera vattenläckan i Lönsboda fortgår men felavhjälpandet har utförandemässigt visat sig vara mycket mer omfattande än normalt.

 

Vattnet väntas vara tillbaka under kvällen. 

 

Vatten finns att hämta vid en brandpost på Skatliden vid cykelvägen mot kommunförrådet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 10/4 kl.13.00

 

Arbetet med att reparera vattenläckan i Lönsboda fortgår och kommer, om inget oförutsett inträffar, att färdigställas under eftermiddag/kväll. 

 

Vatten finns att hämta vid en brandpost på Skatliden vid cykelvägen mot kommunförrådet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uppdaterad Kl. 08.30 

10/4 Kl. 7.45 

En vattenläcka har uppstått på Skatliden i Lönsboda och detta har medfört att stora delar av byn har varit utan vatten. Efter omkopplingsarbete har största delarna av Lönsboda fått tillbaka vattnet. 

 

Läckan är lokliserad och reparationsarbetet har påbörjats.

 

Vatten finns att hämta vid en brandpost på Skatliden vid cykelvägen mot kommunförrådet. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson, 010-211 97 60 

3/4-19 kl:08.00 På grund av ledningsarbeten på Ågagatan/Sermansväg i Glimåkra kommer det att vara trafikstörningar och parkeringsförbud på gatorna.

Var vänlig att respektera och följ eventuell skyltning.

Arbetet kommer att påbörjas 3/4. Arbetet beräknas pågå ca 5 veckor.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Tommy: 010-211 97 55

På grund av ledningsarbeten på Fläderstigen i Knislinge kommer vattnet brytas kortare stunder under dagtid för omkoppling.

Arbetet kommer att påbörjas 3/4. Avstängningar kan förekomma till och med slutet av vecka 17.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Tommy: 010-211 97 55

26/3 kl:15:50 På grund av ett ledningsarbeten i Glimåkra kommer vattnet till fastigheterna

Storgatan 2A samt Backgatan 1-7 att stängas imorgon den 27/3-2019 kl 08.00, arbetet beräknas vara klart ca 16.00.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Vattentank kommer finnas vid Storgatan 2A.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Tommy: 010-211 97 55

19/3 kl:16.00 På grund av ett ledningsarbete i Osby onsdagen den 20/3  kommer vattnet att stängas av för abonnenter på Backavägen mellan kl 08.00 och 12.00

 

Vi uppmanar er att spola upp vatten för husbehov.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson 010-211 97 60 

På grund av planerat underhållsarbete på vattenverket i Hökön kommer vattnet stängas av tisdagen den 19/3 kl:22.00.

Arbetet beräknas vara klart onsdagen den 20/3 kl:02.00.

Vi uppmanar er att spola upp vatten för husbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranarna i ca 20-30 minuter.

8/3 kl: 14.00 På grund av ett ledningsarbete kommer vattnet att stängas av till abonnenter på Mejerivägen i Gualöv måndagen den 11/3 från kl. 8.00, arbetet beräknas färdigt ca kl.16.00. 

 

Abonnenter i ett större område kan drabbas av sämre tryck i ledningsnätet.

 

Berörda fastigheter har fått information i brevlådan.

 

Ingen vattentank kommer placeras ut så vi uppmanar berörda att tappa upp vatten för husbehov.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Kontaktperson: Per-Hugo Svensson 010-211 97 34

6/3, kl. 16.30 Alla abonnenter har nu fått vattnet tillbaka. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/3, kl. 07.55 På grund av ett ledningsarbete kommer vattnet att stängas av till abonnenter på delar av Skogsvägen från kl. 8.00, arbetet beräknas färdigt ca kl.14.00.

 

Berörda fastigheter har fått information i brevlådan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Kontaktperson: Fredrik Ljunggren, driftledare, 010-211 97 13

6/3 kl:16.30 Ledningsarbetet är nu åtgärdat och därmed även problemet med dåligt tryck i ledningsnätet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/3 kl:10:00 På grund av ett ledningsbrott i Gualöv är det för närvarande dåligt tryck i vattenledningarna.

 

Reparationsarbetet påbörjas omgående.

 

Kontaktperson: Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

På grund av ledningsarbeten på Nyponstigen i Knislinge kommer vattnet brytas kortare stunder under dagtid för omkoppling. Arbetet har visat sig vara mer omfattande än tidgare planerat och kommer därför att förlängas. Avstängningar kan förekomma till och med slutet av vecka 13. 


Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Tommy: 010-211 97 55

25/2 kl:11.55 På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet att stängas av på Nyponstigen Knislinge.

 

Start: 2019-02-25 Kl: 13.00 och beräknaas vara klart under eftermiddagen.

 

25/2 kl:15:00 På grund av arbete på vattenledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt i Västanå under onsdagen den 27/2 från kl. 08:00

fram tills arbetet är färdigt, dock senast kl. 15:00.

 

Vattentank kommer att sättas ut vid Västanåskola och vid tryckstegringsstationen vid Västanåkvarn.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Kontaktperson:

Fredrik Ljunggren 010-211 97 13 Arbetsledare

Thomas Jönsson 010-211 97 30 Rörnätstekniker

22/2 kl: 13.00 Läckan är nu lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Broby 2019-02-21, kl 16:44 

 

En vattenläcka har uppstått på Bödkaregatan i Broby.

 

Vattentrycket stryps ner under natten.

 

Vattnet kommer att stängas av den 22/2-2019 efter 07.30

 

Reparationsarbetet kommer att påbörjas  snarast möjligt därefter och beräknas vara klart vid 16-tiden.

 

Inför avstängningen av vattnet och reparationsarbetena ber vi Er spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor: Andreas 010-211 97 57
 

En vattenläcka har uppstått på Åkervägen i Osby.
Vattnet kommer att stängas av omgående.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart under eftermiddagen.


 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.
 

 

Vid frågor kontakta Jan: 010 - 211 97 60

 

11/2 kl:10.30 På grund av ledningsarbete i Glimåkra kommer det vara kortare avbrott i vattenleveransen under förmiddagarna i vecka 7.

Berörda abonnenter är boende på Garvaregatan, Kyrkogatan, Kvarngatan, Högsmavägen, Målargränd och Snickargränd.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med ledningsarbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

11/2 kl: 08.45 Vi har ett underhållsarbete på vattenverket i Östanå som pågår under dagen.

Våra abonnenter ska inte bli utan vatten men trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

11/2 kl:11.15 En vattenläcka har uppstått på Solhemsgatan 2 i Osby. Vattnet kommer att stängas av idag kl 11:00.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under dagen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Jan: 010 - 211 97 60 

8/2 kl:10.55 På grund av omkoppling på vattenledningsnätet kan det förekomma missfärgat vatten i Sibbhult.

 

Missfärgningen (ofarligt) beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

5/2 kl:15.00 Vi kommer den 6/2 - 7/2 stänga av infarten till Nyponstigen på grund av en vattenläcka vid Nyponstigen 1. 

 

Det kommer att finnas en ny tillfällig ut och infart på gång och cykelvägen vid Nyponstigen 23. 

 

Vattnet kommer vara avstängt på förmiddagen den 6/2 ca. 8-13. Berörda abonnenter har fått information i brevlådan.

 

Vi ber er därför att spola upp vatten för dagligt bruk.

 

Kontaktperson: Tommy Sjöstedt 010-211 97 55

 

4/2 kl:11.15 På grund av underhållsarbete på vattenverket i Immeln kommer vattnet att stängas av måndagen den 4/2 kl:23.00 till tisdagen den 5/2 kl:05.00.

 

Trycklöshet garanteras ej

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

 

31/1 kl: 16.00 Reparationsarbetet är nu klart och vattnet är åter tillbaka på Västerskolan 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30/1 kl. 21.00 

En vattenläcka har uppstått på Västerskolgatan i Knislinge. Vattnet kommer att stängas av omgående vilket påverkar Västerskolan. Vattenläckan har ringats in och reparationsarbetet kommer att påbörjas under morgondagen torsdag 31/1.. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Frågor? Ring Tommy på 010-211 97 55 

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

29/1 kl: 16.15 På grund av ledningsarbeten på Bergsgatan i Broby kommer vattnet stängas av den 30/1 mellan 08.00-12.00.

Berörda abonnenter på Bergsgatan och Storgatan har fått information via SMS.

 

Förbered er genom att tappa upp vatten för husbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Tommy: 010-211 97 55 

 

31/1 kl. 17.00 Läckan är nu lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

31/1 kl:15:15 Reparationsarbetet pågår.

Tyvärr kommer arbetet ta längre tid än beräknat och fortsätter under kvällen tills det är klart.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29/1 kl:16.15 En vattenläcka har upptäckts på Hantverksgatan i Hanaskog som kan orsaka dåligt vattentryck.

 

Vi kommer den 31/1 kl 08:00 stänga av vattnet och påbörja reparationsarbetet.

Berörda abonnenter på Hantverksgatan, Kristianstadsvägen och Lyckans väg har fått information via SMS.

 

På grund av frosten som råder kan vi inte ställa ut någon vattentank.

Vi ber er därför att tappa upp vatten så att ni klarar er under dagen.

 

Vid frågor kontakta Tommy 0102119755.

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer VA-abonnenter på Torpgatan och Vintergatan drabbas av avbrott i vattenleveransen.

 

Start:2019-01-25 kl:10.00 och beräknas vara klart under förmiddagen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med ledningsarbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

 

 

23/1 kl.14

Vattenläckan är åtgärdad och samtliga abonnenter har vattnet åter.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/1 kl. 09

Reparationsarbetet är nu påbörjat och en vattentank har ställts ut i korsningen Lönsbodavägen/Glimåkravägen. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

På grund av en vattenläcka  vid korsningen av Lönsbodavägen/Glimåkravägen så kommer vattnet till bl.a. Haki, Idrottsplatsen och Järnvägsgatan stängas av

 

Vattnet stängs av ikväll kl.23:00, 190122. Reparationsarbetena kommer att påbörjas imorgon bitti 190123.

 

Inför vattenavstängningen ber vi Er spola upp vatten för hushållsbehov. Då det förväntas bli minusgrader under natten så kommer ingen vattentank att ställas ut.

 

Vi hänvisar därför till vår vattenutkastare, placerad på fasaden på Sibbhults vattenverk (Bygatan).

Med vänlig hälsning, SBVT

Uppdatering 21/ 1 kl:14:20

Vattenläckan är nu reparerad och samtliga abonnenter har vattnet åter.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21/1 kl:09.45 En vattenläcka har uppstått på Industrigatan i Osby. De som blir berörda av vattenavstängningen kommer att infomeras.

Missfärgat vatten kan förekomma i ett större område.

 

Missfärgningen (ofarligt) kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

 

21/1 kl:11.00 En vattenläcka har uppstått på Öllersväg i Näsum. Berörda abonnenter är informerade

 

Vattentank kommer ställas ut på Öllersväg.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

 

 

18/1 kl:14.02

Vattenläckan är åtgärdad och samtliga abonnenter i Lönsboda har vattnet åter.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vi ber samtliga abonnenter i Lönsboda att vara extra sparsamma med vattnet under helgen då vattenläckan resulterat i att vi fått låga nivåer i våra vattenreservoarer. Vattenverket i Lönsboda går f n på full kapacitet för att återställa dessa nivåer.

 

Mvh

SBVT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18/1 kl: 09:45 En vattenläcka har uppstått på Södra Gränsgatan i Lönsboda.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas så fort kabelvisning och avspärrning är utfört och då kommer vattnet att stängas av.
Förbered er genom att tappa upp vatten för husbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

18/1 kl.15.00

På grund av underhållsarbete på vattenverket kommer Drögsperyd att drabbas av avbrott i vattenleveransen tisdagen den 22 januari mellan klockan 10.00-14.00.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

18/1 kl:10.15 Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

VA-abonnenter på Dalasträdet är berörda av driftstörningen.

Reperationsarbetet är igång och beräknas vara klart senare under fredagskvällen.

 

Vattentank kommer att ställas ut vi korsningen Dalasträdet/Tolvansväg.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

 


 

Uppdatering 17/1 kl:14:50

Vattenläckan är nu reparerad och samtliga abonnenter har vattnet åter.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17/1 Kl:10:15 En vattenläcka har uppstått på Kanalgatan i Sibbhult. Vattnet kommer att stängas av omgående.

Reparationsarbetet pågår och beräknas vara klart under eftermiddagen/kvällen.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Frågor: Tommy 010-211 97 55 

17/1 Kl: 15.10 På grund av ett ledningsarbete på Jämshögsvägen kommer vattnet att stängas av imorgon

fredag 18/1 kl 8:00 fram tills arbetet är klart dock senast kl 13:00.

VA-abonnenter på Forsavägen, Jämshögsvägen, Kärravägen och Olofströmsvägen blir berörda av driftstörningen

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med ledningsaarbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

SBVT uppmanar alla abonnenter i Lönsboda att vara sparsamma med vattnet då vi för tillfället har en osedvanligt hög förbrukning av dricksvatten.

Detta beror troligen på en större vattenläcka och läcksökning pågår.

Pga att en mindre vattenläcka har uppstått på Östersjövägen så kommer vattnet stängas av idag kl 9:30 och vara avstängt tills arbetet är klart dock senast kl 12:00.Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna

14/1 kl:14.30

En vattenläcka har uppstått på Loshultsvägen i Lönsboda. 

Vattnet är avstängt och reparationsarbetet kommer att påbörjas snarast och beräknas vara klart under kvällen.

Vatten finns att hämta vid brandpost på Odengatan i Lönsboda.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 


 

 

Uppdatering 13/1 kl:14.03

Vattenläckan är nu reparerad och samtliga abonnenter har vattnet åter.

 

Vi kommer att fortsätta reparations/utbytes- samt tillhörande återställningsarbeten under måndagen 14/1 vilket kommer att innebära att vattnet, under måndagen, kommer att stängas av under några timmar för de abonnenter som påverkades av söndagens vattenäcka.

 

Ber Er inför morgondagens (14/1) arbeten spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Vi kommer att skicka ut ett SMS till berörda abonnenter innan vi sätter igång med våra arbeten 14/1.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor ring: Andreas 010-211 97 57

Mvh SBVT

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uppdatering 13/1 kl:12.03

Vattenläckan har lokaliserats och felavhjälpning pågår. Dessvärre har vattnet som läckt ut i samband med vattenläckan gjort marken mycket blöt vilket gör att reparationsarbetena kompliceras.

Prognosen är att det kommer att ta ett flertal timmar till innan vattnet är tillbaka för berörda fastigheter

 

Vatten kan hämtas i brandpost  vid Torpgatan 13.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor ring: Andreas 010-211 97 57

Mvh SBVT

 

----------------------------------------------------------------------------------------

2019-01-13, kl. 00:09

En vattenläcka har uppstått på Torpgatan i Broby.
Vattentrycket stryps under natten.
Vattnet kommer att stängas av söndag 13/1 kl 09,00.
Reparationsarbetet kommer därefter påbörjas omgående och felavhjälpningen beräknas vara klart under dagen..

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Vatten kommer även kunna hämtas i brandpost  vid Torpgatan 13

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor: Andreas 010-211 97 57

Mvh Skåne Blekinge Vattentjänst

9/1 kl. 8.30

På grund av ett ledningsarbetet på Hjortatorpsvägen så kommer vattnet till fastigheter på Hjortatorpsvägen och Östersjövägen att stängas av onsdagen den 9/1 kl 07:30 fram tills arbetet är klart dock senast kl 18:00. Berörda fastigheter har fått information. 

 

Vattentank kommer att ställas ut vid korsningen Östersjövägen/Hjortatorpsvägen. Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

9/1 kl.8.30

På grund av ett ledningsarbetet är vattnet avstängt på Hantverksgatan och Storgatan 2 i Glimåkra. Vattnet beräknas vara avstängt till ca 9.30.

8/1 kl 08:30 Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

 

VA-abonnenter på Hjortatorpsvägen och Östersjövägen är berörda av driftstörningen.

 

Status: Reparationsarbete pågår

18/12 kl:08.00 Ett arbete på vattenledningsnätet på Gamla Hallarydsvägen kommer att påbörjas under vecka 51. Berörda abonennter kommer att få information.

 

Framkomligheten kommer vara begränsad.

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson 010-211 97 60

17/12 kl:08:50 På grund av ett underhållsarbete på vattenverket i Östanå kommer man ha ett avbrott på vattenleveransen ca. 1 timme.

 

Trycklöshet garanteras ej

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

7/12-18 kl:10.50 På grund av ledningsarbetet på Hjortatorpsvägen kommer vägen att vara avstängd dagtid mellan kl 07:00-16:00 v:50-51.

Vid frågor kontakta Driftledare Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

En vattenläcka har uppstod i natt på Mejerigatan i Knislinge.Vattnet är avstängt.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under dagen.

 

Vatten finns att hämta i brandpost vid Lejongatan.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor: Tommy 010-211 97 55

 

4/12 kl:11.30 På grund av ett ledningarbete i Osby kan det förekomma brunt vatten i Hasslarödsområdet.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

En vattenläcka har uppstått på Nygatan i Bromölla. Reperationsarbetet påbörjas omgående. Berörda abonnenter är informerade.

 

 Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

26/11 kl. 13.30

En vattenläcka har uppstått på Industrigatan i Osby. Reperationsarbetet kommer att påbörjas under dagen, berörda abonnenter är informerade.

 

Missfärgning av vatten kan förekomma, även i ett större område än det som berörs av vattenavstängningen. 

Missfärgningen som är ofarlig beror på att järn och magan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranarna ca 20-30 min. 

 

Kontaktperson: Jan Gustavsson 010-211 97 60

 

På grund av underhållsarbete på vattenverket kommer Östanå samt Hemmestorp drabbas av avbrott i vattenleveransen tisdagen den 27/11-2018 mellan klockan 10.00-12.00

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Stefan: 010-211 97 51


 

Uppdatering 23/11 kl: 15:30

Reparationsarbetena är nu klara och samtliga abonnenter har nu vattnet åter. Vissa återställningsarbeten kommer att genomföras under måndagen 26/11.

Missfärgning av vattnet kan uppstå i samband med läckan.

Missfärgningen som är ofarlig beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranen ca 20-30 min. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

En vattenläcka har uppstått på Gamla Byvägen vid vandrarhemmet i Immeln .

Vattnet kommer att stängas av under förmiddagen 181123.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under dagen så alla abonnenter har vattnet åter.

Vatten finns att hämta i brandpost på Mor Annas väg.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Begränsad framkomlighet kommer råda på Gamla Byvägen, trafiken kommer att ledas om via gamla banvallen.

Frågor kontakta: Tommy 010-211 97 55

22/11 kl. 8.30

Ett ledningsarbete har utförts på Gunängavägen i Osby under morgonen vilket kan medföra missfärgat vatten. Missfärgningen kan även drabba abonnenter i ett större område än det som varit berört av vattenavstängningen. 

Missfärgningen som är ofarlig beror på att järn och magan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranarna ca 20-30 min. 

21/11 Kl.11.30 En vattenläcka har uppstått på Prästgårdsvägen i Kyrkhult.

Vattnet är avstängt för fastigheter på Prästgårdsvägen och Holjevägen.

Reparationsarbetet har påbörjats och beräknas vara klart ca 17:00.
Vatten kan hämtas ur brandpost på Holjevägen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

21/11 Kl. 15.30

En vattenläcka har uppstått i Kyrkhult, på Fågelvägen. Vattnet är avstängt sedan tidigare för att reparera en vattenläcka på Prästgårdsvägen.

 

Reparationsarbetet har påbörjats och beräknas vara klart ca kl 21:00. Vatten kan hämtas ur brandpost på Holejvägen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer följande av Olofströmshus fastigheter drabbas av avbrott i vattenleveransen:

 

Pehr Thomassons väg 3 A-C, 8,
Öllers väg 2 A-D,
J F Anderssons väg 2 A-B, 4 A-B,
Bengt Nordenbergs väg 3 A-B, 5 A-B. 

 

I övrigt drabbas även J F Anderssons väg 1, samt Bengt Nordenbergs väg 7.

 

Start: 2018-11-27 kl:08:00

Slut: 2018-11-27 kl:16:00, eventuellt längre om så behövs.

 

Förbered er genom att tappa upp vatten i t.ex. dunkar eller liknande behållare.

Använd inte tvätt-/diskmaskin, förrän ni konstaterat att vattnet inte är missfärgat efter avstängningen.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Kontaktperson: Roger Jönsson 010-211 97 44

 

 

 

17/10-18 kl:15.00 En vattenläcka har uppstått på Odengatan i Broby.
 
Vattentrycket kommer att strypas ner under kvällen och natten.
Vattnet kommer stängas av söndag 18/11 ca. kl 08.00

Reparationsarbetet kommer att påbörjas 18/11 kl 08.00 och beräknas vara klart under dagen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor: Martin 010-211 97 02


 

15/11 kl:12,00 Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka. Reparationsarbetet påbörjas omgående.

 

VA-abonnenter på Mandelblomsvägen och Kattfotsvägen är berörda av driftstörningen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

På grund av ett underhållsarbete på Solhemsgatan i Osby kommer vattnet stängas av idag kl:07.30. Arbetet beräknas vara klart ca. 12.00


Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson 010-211 97 60

Till samtliga abonnenter i Hjärsås, vi ber er att vara särskilt sparsamma med vattnet imorgon, onsdagen den 14/11. Ett planerat underhållsarbete på vattenverket i Hjärsås medför att vattenproduktionen kommer att vara begränsad.

 

Tack för er förståelse!

8/11-18 kl:11.30

På grund av ett ledningsbrott är delar av Näsum utan vatten.

Reperationsarbetet kommer att påbörjas snarast. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

En vattenläcka har uppstått på Verkstadsgatan i Broby.
Vattnet kommer att stängas av till fastigheter på Verkstadsgatan, delar av Sandgatan samt delar av Köpmannagatan 8/11-18 kl 10.00
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under dagen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Vatten finns att hämta i brandpost vid Lärkans vattenverk på smedjegatan.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

På grund av arbete på vattenledningsnätet, kommer vattnet till fastigheter i Loshult att vara avstängt tisdagen den 6 november kl. 22.00 till onsdagen den 7 november kl. 01.00. 

 

Berörda fastigheter kommer få information via sms.

 

Förbered er genom att tappa upp vatten i t.ex. kastruller eller liknande behållare.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna vid kraftiga uttag samt ändrade flödesriktningar i våra ledningar.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Använd inte tvätt-/diskmaskin, förrän ni konstaterat att vattnet inte är missfärgat efter avstängningen.

Till samtliga abonnenter i Glimåkra,

 

Vi ber er att vara sparsamma med vattnet under de kommande dagarna. Ett underhållsarbete pågår för närvarande på de grundvattenbrunnar som förser samhället med vatten. Detta medför att produktionen för tillfället är begränsad.

 

Tack för er förståelse! 
SBVT - RENT VATTEN!

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att sköta driften av 

VA-anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge.

 

Syftet med bolaget är att ha en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av 

delägarnas respektive VA-anläggningar - till nytta för våra VA-abonnenter. 

 

Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 53 000 invånare och ca 14 000 kunder/hushåll är 

anslutna till de vatten-och avloppsanläggningar som SBVT sköter.

 

 

 

Arbeta hos oss

Nyheter

Arkiv