DRIFTINFO

  • All driftinfo
  • Bromölla
  • Olofström
  • Osby
  • Östra Göinge
    80
  • OLOFSTRÖM | 31 aug - 09 okt

    Ledningsarbete Ö Ringvägen / Hal...

För närvarande inga driftstörningar.

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Fabriksgatan imorgon 29/9, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 09.30 och beräknas var åter vid lunchtid.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av underhållsarbete på vattenverket i Hökön kommer vattnet stängas av i morgon onsdag den 27/9 kl:09.30. Vattnet beräknas åter kl:13.00.

Vi uppmanar er att spola upp vatten för husbehov.

Vattentank kommer placeras ut vid skolan i Hökön.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranarna i ca 20-30 minuter.

Vid frågor ring Kristoffer 0102119764

Med vänlig hälsning SBVT AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Fabriksgatan idag 25/9, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 13.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Adjunktsvägen idag 25/9, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 09.30 och beräknas var åter vid 11-tiden.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Häggerydavägen idag (21/9), kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av idag (21/9) kl. 13:00 och beräknas var åter under eftermiddagen.


Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett underhållsarbete på Trastgatan i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av i morgon 7/9 kl 13:00.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 16:00.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Kristoffer 0102119764

På grund av ledningsarbete i Gualöv kan det förekomma brunt vatten på Sågmästarväge och Ferehusvägen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

På grund av ett underhållsarbete på Klockaregatan i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av i morgon 5/9 kl 09:30.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 12:00.
Spola upp vatten efter behov.

Vatten finns att hämta i den röda brandposten i korsningen Idrottsgatan/Fabriksgatan.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Kristoffer 010-211 97 64

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Prostvägen på måndag 4/9, kommer vattentillförseln till fastigheter längs Prostvägen och Kungsbackevägen att stängas av ca kl. 10.00 och beräknas var åter under eftermiddagen. Fler fastigheter än de drabbade gällande avstängningen får detta meddelande då vi vill informera er lite extra om att missfärgning av vattnet antagligen kommer uppstå i samband med avstängningen. Vi beklagar missfärgningen som uppstod vid gårdagens avstängning. Vi gör vad vi kan för att minska missfärgning, tack för er förståelse!

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Prostvägen idag 31/8, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 15.00 och beräknas var åter senare under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Viktig information om Ledningsarbete i Olofströms kommun på Östra Ringvägen / Hallonvägen

 

Vi vill meddela att FASAB Mark AB kommer utföra ett ledningsarbete på uppdrag av SBVT. Arbetet genomförs inom ramen för en totalentreprenad och syftet är att bygga bort en flaskhals på dagvattennätet, förebyggande arbete på ledningsnätet kommer att ske samtidigt.

 

Som en del av detta arbete kommer det att bli nödvändigt att temporärt stänga Östra Ringvägen för genomfart och även ut och infarten till Hallonvägen. Avstängningen är en åtgärd för att säkerställa att arbetet kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Vi förstår att detta kan påverka trafiken och förorsaka eventuella olägenheter och vi ber om överseende med detta under denna period.

 

Preliminära tider för avstängningen av Östraringvägen är v37-v40, in och utfart Hallonvägen från v36-v40.

 

För att få mer detaljerad information om den planerade avstängningen, tidsplan för arbetet och eventuella alternativa vägar, vänligen kontakta FASAB Mark AB på följande kontaktuppgifter.

 

Kontaktperson: Robin Svensson

Telefon: 070 950 15 57

E-post: robin.svensson@fasab.se

 

Vi tackar för er förståelse och samarbete medan vi arbetar för att säkerställa en smidig och effektiv lösning på ledningsarbetet. Er säkerhet och bekvämlighet är vår högsta prioritet, vi kommer att göra vårt bästa för att minimera eventuella störningar under arbetets gång.

 

Med vänliga hälsningar

 

Skåne Blekinge Vattentjänst

FASAB Mark AB

 

På grund av omkopplingsarbete i Hanaskog på Byavägen idag 24/8, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 10.30 och beräknas vara åter vid lunchtid.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Avrådan båttrafik Immeln

 

Vi har idag konstaterat att vatten eller avloppsledning (svart slang 75 mm) har släppt från sina bottentyngder och flutit upp vid ytan. Det har inte skett något utsläpp, men vi vill genom detta meddelande flagga om försiktighet och avstå båttrafik i höjd med Kollonivägen 1.

18/8 kl.10.40

Ett planerat underhållsarbete ska utföras på vattenverket i Bromölla tisdagen den 22 augusti mellan kl.8-11.

För att undvika undertryck i ledningsnätet och medföljande driftproblem ber vi abonnenter i Axeltorp att inte använda det kommunala dricksvattnet under denna period.

Vi ber även abonnenter utanför Axeltorp höra av sig om de upplever några problem under denna period. 

Vid frågor kontakta vår kundtjänst på 010-211 97 80.

 

Ytterligare uppdatering!

P.g.a uppkomna problem vid framgrävningen skjuter vi fram arbetet till imorgon 17/8 kl. 08.00.

P.g.a läckage vid pågående arbete behöver ett större område stängas ner inför reparationsarbetet.

På grund av omkopplingsarbete i Sibbhult på Dammgatan imorgon 17/8 (nytt datum), kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 08.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Sibbhult på Dammgatan idag 16/8, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 13.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Sibbhult på Dammgatan idag 16/8, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 13.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett kortare akut omkopplingsarbete i Sibbhult på Dammgatan idag, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av omgående och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

9/8 kl.15.15

Underhållsarbetet är färdigställt och vattnet har börjat släppas på och trycket ökas efter hand. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/8 kl.13.45

 

Med anledning av ett planerat underhållsarbete i morgon onsdagen den 9 augusti kommer vattnet stängas av för samtliga abonnenter i Östanå/Hemmestorp.

Arbetet kommer att påbörjas kl.9.00 och beräknas vara färdigt ca kl.13.00.

Spola gärna upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

2023-07-18

Idag tisdagen den 18 juli hävs bevattningsförbudet från Bromölla Energi & Vatten.

 

Vi ber er dock att fortsätta vara återhållsamma med vattnet och att tänka till så att ni inte använder mer vatten än ni behöver. På så sätt minskar vi risken för bevattningsförbud under resten av sommaren.

 

Tack för att du hjälper till!

 

12/7 kl.14.15

 

Bevattningsförbudet i Östra Göinge upphävs men vi ber dock alla att vara rädda om dricksvattnet även fortsättningsvis.

Skulle förbrukningen öka markant, finns risken att bevattningsförbudet måste återinföras.

 

Läs mer på Östra Göinge kommuns hemsida.

 

Tack för hjälpen!

 

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kan det bli dåligt tryck på vattnet i hela Bromölla tätort imorgon 2023/06/21 Från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 .
Var gärna extra sparsam med vattnet.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Jesper Jönsson
010-211 97 48
Driftledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Hanaskog på Kviingevägen/Byavägen idag den 19/6, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl 16:00 och beräknas var åter under eftermiddagen/kväll.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Hanaskog vid Kviingevägen/Byavägen.
Vattnet kommer att stängas av idag 19/6 10.30 och beräknas vara åter tidigast under eftermiddagen.
Reparationsarbetet har påbörjats.
Vatten finnas att hämta i en brandpost vid kyrkan.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Anton 010-211 97 53

MVH Skåne Blekinge Vattentjänst

På grund av stömavbrottet efter åskovädret är Östanå, Sibbhult och Glimåkra fortfarande stömlöst och i och med det ligger all vattenproduktion nere. Vi ber er att vara extremt sparsamma med vattnet tills stömmen är tillbaka. E.ON har i nuläget prognos på 22.00 men kan dra ut på tiden då den flyttats fram en gång redan. Trycket kan i med detta vara lägre än normalt då inga pumpar går, endast självtryck.

Tack för er förståelse!

Vid frågor kontakta vår jour på: 010-211 97 90

Mvh Sånke Blekinge Vattentjänst

På grund av ett underhållsarbete på Vattenverket i Killeberg behöver vi stänga av vattentillförseln.


Vattnet kommer att stängas av Fredagen den 16/6 kl 08:00.


Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 12:00.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.Vid frågor kontakta: Klas-Göran Mohlin 0102119761 eller Kristoffer 0102119764


 

Från och med idag den 7 juni införs bevattningsförbud i hela Bromölla kommun. Detta på grund av en längre torka och ett stort tryck på vattenreservoarerna.

När det råder bevattningsförbud får du bara använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Du får inte fylla din pool, spatunna, badtunna eller uppblåsbara barnpool. Du får inte heller använda högtryckstvätt, vattenspridare eller vattenslang. Det går däremot bra att vattna blommor och växter med vattenkanna eller slang med handmunstycke.

Spara på vattnet, så räcker det åt alla!
Bevattningsförbudet gäller tills vidare för alla med kommunalt vatten, det gäller inte de med egen brunn.

 

Tack för att du hjälper till!
Vänliga hälsningar,
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Sölvesborgsvägen och vissa delar av kan sakna vatten helt.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas runt 8:30 och beräknas vara klart ca
Vattentank kommer att placeras ut vid Valje Skola

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

vid frågor, kontakta

Robert Svensson
010-211 97 35

Vi befinner oss nu i en väldigt torr period utan nederbörd och vi ber er därför att vara återhållsamma med vattnet, att tänka till så att ni inte använder mer vatten än ni behöver. På så sätt minskar vi risken för långvariga bevattningsförbud under resten av sommaren. Tack för att du hjälper till!

 

Vid frågor ring Bromölla Energi o Vatten 0456-622 500

Hej.


På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet till berörda fastigheter att vara avstängt Måndagen 2023/06/05 Från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 .


En vattentank kommer att placeras utanför Valje Skola.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

010-211 97 48

Driftledare


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

1/6 kl.16.00

Vi uppmanar alla VA-abonnenter i Osby att vara sparsamma med vattnet.

 

Läs mer på Osby kommuns hemsida.

 

Tack för hjälpen!

Uppdaterat 6/7 kl:10.45

 

Med anledning av att Kristianstad kommun har hävt sitt bevattningsförbud;

Östra Göinge kommun avvaktar och låter rådande bevattningsförbud ligga kvar, men tar löpande ställning till grundvattennivåer, aktuell förbrukning och produktionskapacitet.

Svalare väder gör att förbrukningen generellt brukar sjunka något, men sommarregn påverkar dessvärre grundvattenmagasinen ytterst lite.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/6 kl.17.20

Just nu råder bevattningsförbud i Östra Göinge.

 

Läs mer på Östra Göinge kommuns hemsida.

 

Tack för att du respekterar det bevattningsförbud som råder.

26/5 kl.15.00

 

Under vecka 22 med start på måndag den 29 maj kommer ett underhållsarbete utföras på vattenverket i Sibbhult, detta kan medföra förändringar i vattentrycket. 

 

Vid frågor kontakta SBVTs kundtjänst på telefon: 010-211 97 80.

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Genvägen på måndag 22/5, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 07.30 och beräknas var åter vid lunchtid.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

17/5 kl 14.30

Just nu råder bevattningsförbud i Valje, Edenryd och Krogstorp.

 

Detta för att kunna behålla ett stabilt tryck i ledningarna och undvika missfärgat vatten på grund av för hög belastning.

 

Det innebär att du enbart får använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Du får inte fylla pooler eller vattna med vattenspridare. Det går däremot bra att vattna blommor och växter med vattenkanna eller slang med handmunstycke.

 

Information finns även på Sölvesborg Energi hemsida.

 

Bevattningsförbudet gäller inte dig som har egen brunn.

 

Tack för att du respekterar det bevattningsförbud som råder.

 

Hej.

Pga ledningsarbetet på Strandviksvägen så kommer vattnet till berörda fastigheter att stängas av Måndagen den 15/5 kl 10:00 fram tills arbetet är klart dock senast kl 12:00.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

010-211 97 48

Driftledare

På grund av en avstängning i Hjärsåslilla efter vattenläckan som var, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av idag 8/5 kl. 10.30 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anders: 010-211 97 58

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Hjärsåslilla inom ert område .
Vattnet kommer att stängas av idag den 7/5 omgående.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy på nummer: 010 - 211 97 56

Med Vänliga Hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Kviingevägen 13 i Hanaskog.

Vattnet kommer att stängas av idag (4/5) ca kl 18:00

Reparationsarbetet har påbörjas och vattnet beräknas vara tillbaks under kvällen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.


Berörda fastigheter är:

Kviingevägen 8 -17


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anton på nummer: 010 - 211 97 53


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Kviingevägen 13 i Hanaskog.

Vattnet kommer att stängas av idag (4/5) ca kl 12:30.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas idag (4/5) under förmiddagen och beräknas vara klart under sen eftermiddag/kväll.

Spola upp vatten för hushållsbehov.


Berörda fastigheter är:

Kviingevägen 8 -17


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anton på nummer: 010 - 211 97 53


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Västra Järnvägsgatan imorgon 4/5, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 08.00 och beräknas vara åter efter lunch.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Krabbavägen 39 i Hanaskog.

Vattnet kommer att stängas av idag kl 13:15.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas idag och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej!


Berörda fastigheter är:

Krabbavägen 22 - 41


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anders: 010 - 211 97 58


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Vattenläckan är nu lagad och alla abonnenter ska ha fått vattnet tillbaka


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


_________________________________________________________________________________________________________


En vattenläcka har uppstått i Edenryd/Krogstorp.

Reparationsarbete har påbörjats och vi kommer uppdatera på vår hemsida www.sbvt.se efterhand


Vattentank är placerad vid Edenryds skola


Vid frågor kontakta Jimmy 010-211 97 36Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

4/5 kl.10.00

En vattenläcka har lokaliseriats i Hanaskog och reparationsarbetet kommer utföras under dagen. Berörda abonnenter har meddelats via sms. 

 

Dock är förbrukningen fortsatt hög varför det kan finnas fler läckor så hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka. 

 

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2/5 kl. 12.00

Vattenförbrukningen i Hanaskog är fortsatt hög. 

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka. 
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage. 

 

Läcksökning pågår och kan medföra korta avstängningar av vattnet. 

 

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av underhållsarbeten på vattenverket i Killeberg, kommer vattnet till alla fastigheter i Killeberg och Loshult att stängas av den 25 april kl. 08:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl. 10:00


Trycklöshet garanterar ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta kundtjänst på nummer 010 211 97 80


Med vänliga hälsningar


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått vid Helgevallsvägen 13 i Knislinge.

Vattnet kommer att stängas av omgående.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under dagen.


Berörda fastigheter:

Helgevallsvägen 6 - 24

Forsvägen 31 & 34

Genvägen 7


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anton på nummer: 010 - 211 97 53


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej.


På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet till berörda fastigheter att vara avstängt imorgon 2023/04/14 Från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 15:00 .


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

010-211 97 48

Driftledare


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

6/4 kl 07.30

 

På grund av ett underhållsarbete som FASAB utför på Kärleksstigen i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln onsdagen den 12/4 mellan kl 08:00 och 16:00 till följande fastigheter:

 

Brolins väg 3-7

Enerotsgatan 4 och 6

Kärleksstigen 1-6,8,10 och 14

Marklundavägen 1, 3-7 och 9Spola upp vatten efter behov så att ni klarar dagen.

Vattentank kommer att finnas på parkeringen vid LLS-boendet på Kärleksstigen

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Tobias Stensson FASAB 0705-606827

4/4 kl. 15.45

En akut driftstörning har uppstått vid Tydinge camping och vattnet har stängts av för berörda abonnenter i området.

Reparationsarbetet har påbörjats och förväntas vara klart under kvällen.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55.6/4 kl.12.50

 

Kokningsrekommendationen för Tydinge hävs.

 

Provet som SBVT tog i Tydinge under gårdagen har analyserats på ackrediterat laboratorium och är godkänt. 

 

Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5/4 kl.10.15

Under natten har spolning av dricksvattenledningen pågått och på morgonen togs prover. Dessa är nu på väg till ackrediterat laboratorium och svar väntas under de närmaste dygnen. Kokningsrekommendationerna kvarstår.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4/4 kl.16.45

Viktigt meddelande till boende i Tydinge.

Det kommunala dricksvattnet misstänks ha blivit förorenat i samband med en akut driftstörning. Vattnet ska därför inte användas till mat och dryck utan att först ha kokats.
Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.

Vatten kommer att finnas att hämta i tank vid hus/stuga 1265V. Tanken sätts ut under kvällen.

SBVT arbetar med att undersöka om förorening skett. Prover kommer att tas för att undersöka vattnet vidare.

Uppdatering följer.

För att komma i kontakt med vår personal i beredskap utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt akutnummer 010-211 97 90.

 

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om kokningsrekommendationer. Här finns även rekommendationerna på fler språk. 

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Kärrgatan imorgon 4/4, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 10:00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Berörda fastigheter: Kärrgatan 14 samt Genvägen 1


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Ågatan 3 i Sibbhult.

Vattnet kommer att stängas av den 2/4 kl 10:00

Reparationsarbetet kommer att påbörjas den 2/4 ca kl 09:30 och beräknas vara klart vara klart under dagen den 2/4.

Vatten finns och hämta vid brandpost i korsningen Färegatan/Ågatan i Sibbhult.

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.


Berörda fastigheter:

Ågatan 3A-3L

Kapellgatan 3, 6, 8, 10 & 12

Bygatan 28 (Färeskolan)


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Martin: 010 - 211 97 55


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Kärrgatan idag, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 13.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbeten på Genvägen i Glimåkra , kommer vattnet till er fastighet att stängas av imorgon den 24/3 kl 07:30 och beräknas vara tillbaks senast kl 10:00.


Gäller följande fastigheter:

Egnahemsgatan 1-4 samt Västergatan 5A-Z


Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jimmy på tele: 010 - 211 97 56


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej.


På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet till berörda fastigheter att vara avstängt imorgon 2023/03/22 Från kl 10:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 14:00 .


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

010-211 97 48


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av en akut vattenläcka på Radiatorvägen i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av idag 20/3 kl 16:00.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 18:00.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Kristoffer 0102119764

En vattenläcka har uppstått i Forellvägen i Bromölla

Vattnet kommer att stängas av 20/3 11:00

Reparationsarbetet kommer att påbörjas så fort som möjligt och beräknas vara klart under dagen/kvällen

Vattentank kommer att placeras ut vid Forellvägen/Oruddsvägen


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid Frågor kontakta

010-211 97 37

Krister Andersson

Rörnätstekniker

Vi misstänker för närvarande en vattenläcka i Sibbhult vid Hjärsåsvägen/Ågatan.

 

Läcksökning pågår och under tiden kan fastigheter i området kring dessa gator få dåligt tryck eller brunt vatten.

Ni behöver inte höra av er gällande dåligt tryck/brunt vatten då vi har ringat in området för läckan.

 

Ser ni att vatten trycker upp ur marken vid dessa gator eller i närheten får ni gärna höra av er till

kundtjänst 010-211 97 80 (kontorstid) eller Felanmälan 010-211 97 90 (övrig tid)

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

En vattenläcka har uppstått på Bredgatan 6 i Lönsboda.

Vattnet kommer att stängas av idag den 14/3 ca kl 08:45 och beräknas vara tillbaks under dagen.

Reparationsarbetet har påbörjats idag den 14/3.


Berörda fastigheter är följande: Fastigheter mellan Södra Gränsgatan och Glimåkravägen i Lönsboda.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Tobias på nummer: 010 - 211 97 66


Med vänlig hälsning

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Vi har för närvarande mycket hög vattenförbrukning i Lönsboda.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Läcksökning kommer påbörjas omgående och kan medföra korta avstängningar av vattnet.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Vi har för närvarande mycket hög vattenförbrukning i Killeberg/Loshult

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Läcksökning kommer påbörjas omgående och kan medföra korta avstängningar av vattnet.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Edenrydsvägen Bromölla.
Vattnet kommer att stängas av 13:00
Reparationsarbetet kommer att påbörjas idag och beräknas vara klart under dagen


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta
Jesper Jönsson
010-211 97 48
Driftledare

En vattenläcka har uppstått på Forsvägen 15 i Knislinge.

Vattnet kommer att stängas av idag den 11/3 kl 11:00. Vattnet är redan nedstrypt i området.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas idag den 11/3 kl 11:00 och beräknas vara klart under eftermiddagen.


Berörda fastigheter är: Forsvägen 14-20 samt Forsvägen 17-23


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Martin på nummer: 010 - 211 97 55


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Boalt i höjd med Kräbblebodavägen 6.
För att laga läckan kommer vattenverket att stängas ner nu vid ca 10.00 och beräknas vara åter under eftermiddagen.
Reparationsarbetet pågår.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Martin 010-211 97 55

En vattenläcka har uppstått i Södra Portgatan 60 i Lönsboda.
Vattnet kommer att stängas av idag kl 13:45.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca under eftermiddagen.
Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta arbetsledare Kristoffer på 010-2119764.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

3/3 kl.13.30

Vattenläckan har lokaliserat och lagats, mindre återställning återstår innan vattnet kan kopplas på. De berörda har uppdaterats med sms-utskick. 

 

Missfärgning av vattnet kan förekomma som är ofarlig och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/3 kl.07.30

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Glimåkra och läcksökning pågår. 
Vattnet kan därför komma att stängas av områdesvis under perioder. 

 

Vi ber er att vara sparsamma med vattnet. 

 

Kontaktperson: Anton Nilsson 010-211 97 53

20/2 kl:09.50 

Nivåerna i våra reservoarer i Hanaskog/Knislinge och Broby är nu återställda efter helgens strömavbrott. 

 

Vi tackar alla abonneter som varit berörda av sparsamheten. 

31/1 kl.13

 

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Lönsboda och letar efter en vattenläcka.

 

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.

Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

 

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

27/1 Kl:08.35

På grund av en brand i Lönsboda har räddningstjänsten gjort stora vattenuttag. Detta kan leda till missfärgat vatten i samhället.

 

Missfärgningen är ofarlig och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

17/1 kl.15.40

Det är för närvarande strömavbrott i Östanå/Hemmestorp. 

 

Med anledning av detta fungerar inte vattendistributionen ut från vattenverket.
 

Enligt EON pågår felsökning och när vattnet kommer tillbaka kan missfärgning uppstå, det beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna och är ofarligt. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

Hej.


På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Nygatan i Bromölla kommer vattnet till berörda fastigheter att vara avstängt imorgon 2023/01/12 Från kl 07:30 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 12:00 .


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

010-2119748

Driftledare


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett underhållsarbete på Kärleksstigen i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln till er fastighet.
Vattnet kommer att stängas av imorgon onsdag 11/1 kl 14:15.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 17:00.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vattentank kommer att placeras ut på parkeringen till LLS boendet på Kärleksstigen.

Vid frågor kontakta: Kristoffer 0102119764

Vi har för närvarande mycket hög vattenförbrukning i Immeln.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Läcksökning kommer påbörjas omgående och kan medföra korta avstängningar av vattnet.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej,

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Hanaskog och letar efter en vattenläcka.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej,

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Boalt och letar efter en vattenläcka.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

21/12 kl. 15.00

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Knislinge och letar efter en vattenläcka. 

 

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka. 
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage. 

 

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

På grund av omkopplingsarbete i Östanå/Hemmestorp på Nordanåvägen idag 19/12, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av under eftermiddagen och beräknas var åter under kvällen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej,

Vattenläckan som vi hade mellan Ringleken och Limhamnsvägen är nu lagad och allt ska funka som vanligt igen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.
De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av akut omkopplingsarbete i Glimåkra på Marknadsvägen, kommer vattentillförseln att stängas av omgående och beräknas var åter under eftermiddagen.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anton Nilsson: 010-211 97 53


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

17/12 kl.8.20

En läcka lokaliserades i Hanaskog och lagades under fredagkvällen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/12 kl.16.00

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Hanaskog och läcksökning pågår.

Vi ber samtliga abonnenter i Broby, Knislinge och Hanaskog att vara sparsamma med dricksvattnet. 

 

 

Tack på förhand!

17/12 kl.8.20

En läcka lokaliserades i Hanaskog och lagades under fredagkvällen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.
De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 minuter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/12 kl.14.50

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Hanaskog så vi ber er vara sparsamma med dricksvattnet. 

 

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka. 
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage. 

 

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack på förhand!

13/12 kl. 15.45

En läcka har lokaliserats i Sibbhult och reparationsarbetet har pågått under eftermiddagen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12/12 kl.15.10

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Sibbhult. 

 

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka. 
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage. 

 

Vi ber er också vara sparsamma med dricksvattnet. 

 

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

En vattenläcka har uppstått på Köpmannagatan 14 i Broby.

Vattnet till Era fastigheter kommer att stängas av idag (9/12) ca kl 10:00, och beräknas vara tillbaks under dagen.

Berörda fastigheter är följande: Köpmannagatan 10, 12, 14, 16, 18 och 20.


Förbered Er genom att tappa upp vatten för hushållsbehov.

Använd inte tvätt-/diskmaskin, förrän ni konstaterat att vattnet inte är missfärgat efter avstängningen.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej,

På grund av reparationsarbeten på vattenledningsnätet, kommer vattnet till berörda fastigheter på Nils Måns Väg/Rökevägen att vara

Avstängt den: 6/12 kl. 7:30 till 6/12 kl. 16:00,

Eventuellt längre om så behövs.


Förbered er genom att tappa upp vatten i t.ex. dunkar eller liknande behållare.


Använd inte tvätt-/diskmaskin, förrän ni konstaterat att vattnet inte är missfärgat efter avstängningen.


Trycklöshet garanteras ej!


Eventuella förfrågningar kan göras till:

tel. 010-211 97 48, Jesper Jönsson29/11 kl.11.40


Med anledning av ett planerat underhållsarbete på vattenverket i Immeln kan vattnet behöva stängas av den 30/11 kl.13.00-14.00Spola gärna upp vatten för hushållsbehov.Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.Kontaktperson: Jonas Johnsson 010-211 97 29Hej.

Pga ledningsarbetet på Nils Måns Väg så kommer vattnet till berörda fastigheter att stängas av Tisdagen den 29/11 kl 09:30 fram tills arbetet är klart dock senast kl 12:00.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

Driftledare

010-211 97 48

Hej.

Pga ledningsarbetet på Nils Måns Väg så kommer vattnet till berörda fastigheter att stängas av Fredagen den 25/11 kl 07:30 fram tills arbetet är klart dock senast kl 14:00.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

Driftledare

010-211 97 48

Hej.


På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet stängas av på Nils Måns väg imorgon 2022/11/23 från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 12:00 .


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Thomas Jönsson

010-211 97 30


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett missöde vid nya skolbygget i Killeberg kan det uppstå brunt vatten och dåligt trycki ledningarna  i Killeberg/Loshult

 

Missfärgningen är ofarlig och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

 

22/11 kl:07:55

På grund av en brand i Osby gör räddningstjänsten stora vattenuttag. Detta kan leda till missfärgat vatten i samhället.

 

Missfärgningen är ofarlig och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

En vattenläcka har uppstått på Nordanåvägen i Östanå.
Vattnet har stängts av i hela Östanå.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.
De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Kontaktperson: Anton Nilsson 010-211 97 53

På grund av akut omkopplingsarbete i Hanaskog på Radhusvägen kommer vattentillförseln att stängas av omgående. Berörda abonnenter är boende på del av Kristianstadsgatan, Hantverksgatan, Radhusvägen, Holmersväg och Markvägen. Arbetet beräknas vara klart under kvällen.


Vattentank finns placerad på Bössebackens bygata 6


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anton Nilsson: 010-211 97 53


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Hanaskog på Radhusvägen imorgon 16/11-22, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 10 och beräknas var åter under dagen/kvällen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vattentank kommer att placeras ut i höjd med Bössebackens Bygatan 6.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Hanaskog på Krabbavägen/Kviingevägen.
Vattnet kommer att stängas av omgående. Meddelandet skickas till ett större område p.g.a eventuellt tryckfall p.g.a avstängningen. Detta medför att några fastigheter eventuellt har vatten ändå, eller har vatten med sämre tryck.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under kvällen.
Vattentank är placerad utanför Krabbavägen 40, medtag egen dunk/flaska.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Boaltsvägen på måndag 14/11-2022, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 09.30 och beräknas var åter innan lunch.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbeten i samband med rondellbygget på Väg 15 i Osby, kommer vattnet att stängas av på Gärdesvägen torsdag 10/11 mellan kl 08:00 och 14:00.

Spola upp vatten efter behov så att ni klarar dagen.Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor ring Kristoffer på 0102119764


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej.
Pga ledningsarbetet på Brantingsgatan så kommer vattnet till er fastighet att stängas av onsdagen den 9/11 kl 13:00 fram tills arbetet är klart dock senast kl 16:00.

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Jesper Jönsson

010-211 97 48

Hej.
Pga ledningsarbetet på Sankt Andreas Väg i Bromölla så kommer vattnet till er fastighet att stängas av Måndagen den 24/10 kl 10:00 fram tills arbetet är klart dock senast kl 14:00.

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Jesper Jönsson

010-211 97 48
Arbetsledare

20/10 KL:09.00

På grund av en brand i Osby gör räddningstjänsten stora vattenuttag. Detta kan leda till missfärgat vatten i samhället.

 

Missfärgningen är ofarlig och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 


 

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Stationsgatan i Bromölla kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt imorgon 2022/10/18 Från kl 07:30 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 12:00 .

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Jesper Jönsson
010-2119748


Skåne Blekinge Vattentjänst AB
SBVT - RENT VATTEN!

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att sköta driften av 

VA-anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge.

 

Syftet med bolaget är att ha en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av 

delägarnas respektive VA-anläggningar - till nytta för våra VA-abonnenter. 

 

Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 54 000 invånare och ca 15 000 kunder/hushåll är 

anslutna till de vatten-och avloppsanläggningar som SBVT sköter.

 

 

 

Arbeta hos oss

Nyheter

Arkiv