SMS-avisering

 

SMS-tjänst för driftinformation

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB erbjuder en SMS-tjänst som används vid driftstörningar, t.ex. vid akuta vattenläckor eller planerat ledningsunderhåll. Om du har en mobiltelefon som är registrerad på adressen där du bor kan du få information om driftstörningar via sms.

 

Hur har vi fått ditt nummer?

 

Ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är du skriven på en adress och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress – så görs SMS-utskick till det mobilnumret om fastigheten berörs. 

 

Du som vill ha aviseringar till ytterligare eller annan telefon kan registrera ditt mobilnummer nedan. 

 

SMS-tjänsten är också bra för dig som äger flera fastigheter, äger fritidshus i kommunen eller som vill få information om driftstörningar hos t.ex. äldre anhöriga eller obemannade anläggningar.

 

Avanmälan 

 

Om du vill avanmäla en eller flera av dina eller familjens mobilabonnemang från SMS-tjänsten så gör du också det i modulen nedan.

 

SMS-utskicken kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.