Dricksvatten

Jag har dåligt tryck på mitt vatten, vad gör jag?

Kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna. Kolla även om grannarna har samma problem. Är det bara du som har problem är felet troligen i din egen fastighet eller din lägenhet. Kontakta din fastighetsskötare. Om även grannarna har samma problem kontakta SBVT AB 010-211 97 00.

Varför blir vattnet vitt ibland?

Det har kommit in små luftbubblor i vattnet. Bubblorna försvinner om vattnet får stå någon minut. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte.

Vad betyder tjänligt vatten?

Tjänligt är det högsta betyg som dricksvatten kan få enligt de krav som Livsmedelsverket ställer

Vad gör jag om vattnet är grumligt eller har annan färg?

Om ditt vatten är grumligt så spolar du kallvatten i alla dina kranar tills det blir klart och rent igen. Vi rekommenderar att du spolar i 30 minuter, eventuellt längre. Om problemet kvarstår, kontakta SBVT AB 010-211 97 00. Kolla även om grannarna har samma problem

Varför har jag konstig smak och lukt på vattnet?

Spola ur systemet om det stått oanvänt en tid. Hjälper inte det så kontakta vår kundtjänst på tel: 010-211 97 80. Dricksvatten är ett av de livsmedel som är mest kontrollerat av alla livsmedel. Om en avvikelse från det normala upptäcks meddelas konsumenterna omedelbart, t.ex. via lokalradion om vad som hänt och vad man bör göra. 

Vad gör jag om jag fått en vattenläcka?

Om vattenläckan är inomhus bör du stänga ventilen före vattenmätaren och tillkalla en VVS-firma. Är vattenläckan på tomtmark ring till vår kundtjänst på tel: 010-211 97 80 för att få ledningen stängd i gatan.

Vad kostar vattnet?

Beroende på vilken kommun du bor i betalar du mellan 2-4 öre per liter för ditt dricksvatten. Då får du det fritt levererat hem i kranen. Dessutom ingår rening av avloppsvattnet och omhändertagande av slammet. Jämför gärna med vad vatten på flaska kostar, det måste du dessutom gå till affären och inhandla och sedan bära hem.