Vattenglas

Dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att det håller hög kvalitet. Dricksvattnet i Bromölla Kommun kommer från naturligt grundvatten som pumpas upp från bergborrade brunnar som är mellan 50-100 meter djupa. Härifrån leds det uppumpade grundvattnet vidare till vattenverken, där det behandlas för att sedan pumpas ut på ledningsnätet som färdigt dricksvatten.
I Bromölla finns det idag 3 st vattenverk som tillsammans producerar ca 950 000 m³ dricksvatten varje år.