Information om  vattenmätarbyte

 

Vi byter ut din vattenmätare ungefär vart tionde år, enligt gällande föreskrifter. Anledningen till bytet är att säkerställa att mätaren fungerar som den ska och att du som kund blir debiterad för rätt förbrukning. 

 

Mer information om bytet av vattemätaren finns i Informationsbroschyr om vattenmätarbyte.