Källaröversvämning

 

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska
ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från va-huvudmannen uppväger
aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet.
Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. 

 

Läs mer i broschyr "Viktigt att veta om källaröversvämningar" här ges information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om de förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning. Vi ger också råd om hur den som drabbas
bör agera vid en översvämning. I slutet av häftet finns en ordlista med förklaringar av använda fackuttryck.