Rinnande vattenkran

Bromölla

 
På uppdrag av Bromölla Energi & Vatten sköter SBVT driften av Bromöllas VA-anläggning. 
 
Vi ansvarar för att ca 3 800 VA-kunder får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. Totalt produceras det 950 000 m³ dricksvatten från våra tre vattenverk varje år. Bromöllas dricksvatten kommer från naturligt grundvatten. Vattnet klassas som ett hårt vatten med ett värde på ca 12 dH°. 
 
Det finns idag ett reningsverk i kommunen som behandlar ca 1 000 000 m³ avloppsvatten om året.   

Nyheter

Arkiv

DRIFTINFO

Arkiv