Vattenglas

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det behandlas som ett livsmedel genom hela vattenverket ända ut till vattenkranen hos konsumenterna. Dessutom är vattnet du får till din kran betydligt billigare, och har faktiskt oftast bättre kvalitet, än flaskvatten du köper i butik. Om du väljer att dricka ditt eget vatten framför flaskvattnet gör du också miljön en stor tjänst.
 
I Olofströms kommun finns det två vattenverk som tillsammans producerar ca 1 200 000 m³ dricksvatten varje år. På vattenverket i Olofström blandar vi ca 75 % dricksvatten från Bromölla  (grundvatten)  med ca 25 % grundvatten från Lilla Holje. Grundvattnet från Lilla Holje är delvis förstärkt med infiltrerat ytvatten - vatten ifrån Halen får rinna igenom ett långsamfilter för att så småningom nå grundvattnet. 
 
Det lokala grundvattnet bereds genom avluftning, dosering av soda för pH-höjning och filtrering genom ett lecafilter där järn och mangan tas bort. 
Grundvattnet från Bromölla är ett färdigt dricksvatten men väldigt hårt och har hög alkalinitet. En del av Bromölla-vattnet avhärdas genom nanofiltrering. Detta görs för att det färdiga dricksvattnet ska ha en hårdhet på mellan 5-7 dH. 
 
Slutligen desinficeras vattnet med UV-ljus innan det pumpas ut till abonnenterna.