Osby

 
På uppdrag av Osby Kommun sköter SBVT driften av Osbys VA-anläggning.  
 
Vi ansvarar för att ca 3 400 VA-kunder får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. Totalt produceras det 650 000 m³ dricksvatten från våra fem vattenverk varje år. Osbys dricksvatten kommer från ytvatten. Vattnet klassas som ett mjukt vatten med ett värde på ca 4 dH°. 
 
Det finns idag fem reningsverk i kommunen som tillsammans behandlar ca 2 000 000 m³ avloppsvatten om året. 
 
 
 
 

Nyheter

Arkiv

DRIFTINFO

Arkiv