Information om Skåne Blekinge Vattentjänst AB

 

Skåne Blekinge Vattentjänst är nytt företag

som ser till att vatten och avlopp fungerar i
Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge. 
 

Vatten 

Vi ser till att du har rent och gott vatten i dina kranar hemma. 

Vattnet i din kran hämtas i sjöar eller långt ner i marken. 

Då kallas det för grundvatten. 

Vattnet renas och transporteras till ett vattentorn. 

Därifrån skickas det ut i ledningar till din kran. 

 

Avlopp 

Smutsigt vatten som har använts till disk, tvätt, 

toalett och regnvattnet hamnar i avloppsledningar. 

Allt kommer i ledningar till ett reningsverk. 

Vattnet renas i flera steg för att sedan släppas tillbaka till naturen. 

 

Det enda som får spolas ner i avloppet är avföring (bajs), 

urin (kiss), kräk och toalettpapper. 

Toalettpapper är gjort så att det faller sönder när det blir blött.

Hushållspapper gör inte det, utan kan fastna i ledningar. 

 

Om du har frågor om ditt vatten eller om ditt avlopp 

kan du ringa 010 -211 97 00 eller skicka e-post till info@sbvt.se