Vattenkvalitet

För att säkerställa att kvaliteten upprätthålls sker regelbunden provtagning på vattnet från utvalda punkter på ledningsnätet. Proverna skickas sedan iväg för analys. 
 
I nedanstående tabell ges en förklaring till de parametrar som analyseras och vilka gränsvärde som finns för respektive parameter.
 
 
I nedanstående tabeller redovisas de provtagningar som utförts "hos konsument" i Osby
 
 
 
För ytterligare frågor gällande vattenkvalitet kontakta:
 
Matilda Johansson - SBVT, Telefon: 010-211 97 26, E-post: matilda.johansson@sbvt.se

 

 
 

 

Hårt eller mjukt vatten?

Ett vatten kan vara antingen hårt eller mjukt, där vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH). Skalan utgår från summan av kalcium och magnesiumjoner. 1°dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO) per liter vatten. Ett vatten som innehåller mycket av mineralerna kalcium och magnesium kallas ett hårt vatten
 
Dricksvattnet i Osby håller ett pH 8,3 och har en hårdhet på 4-5,5 dH° tyska hårdhetsgrader vilket räknas som mjukt. Dricksvattnet i Lönsboda, Killeberg och Hökön håller ett pH mellan 8,1 och 8,3 och har en hårdhet på 4-5 dH° tyska hårdhetsgrader vilket räknas som mjukt. Visseltoftas dricksvatten håller ett pH på 7,7 och har en hårdhet på 3,0 dH°, vilket räknas som mjukt.