Spillvatten

Vad får jag spola ned i avloppet?

Toaletten är avsedd enbart för avföring, urin och toalettpapper. I hushållets övriga avlopp får man spola ner normalt tvätt- och diskvatten. 

Vad får jag INTE hälla i avloppet?

Fett, lösningsmedel, oljor (varken vegetabiliska eller petroleumbaserade), färgrester (gäller även vattenbaserad färg!). Läkemedel hör INTE hemma i avloppet utan skall lämnas till närmaste apotek. Fasta föremål som tex tops, bindor och tamponger får heller inte spolas ned. Ställ in en papperskorg i badrummet så minskar risken att "fel" saker hamnar i avloppet.