Vattenskyddsområde

 

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå från mycket men vi klarar oss inte utan vatten. Vattenskyddsområde finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för vår dricksvattenproduktion. När du vrider på kranen får du ett av världens bästa vatten i glaset. Så vill vi att det ska förbli.

 

Lilla Holje-ett område värt att skydda

Olofströms grundvattentäkt ligger i Lilla Holje, i södra delen av Olofströms tätort.

Grundvattentäkten utgör idag en del av den totala vattenproduktionen för kommunen och fungerar även som reservvattentäkt.

Naturvårdsverket anser att Lilla Holje grundvattentäkt har mycket högt skyddsvärde.

Detaljerad information om vilka regler som gäller inom vattenskyddsområdet hittar du i skyddsföreskrifterna. 

 

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Lilla Holje

 

Karta över vattenskyddsområde Lilla Holje

 

Broschyr "Information till boende och verksamheter inom Lilla Holje vattenskyddsområde"

 


 

Halen-ett område värt att skydda

Sjön Halen som ytvattentäkt utgör idag en del av den totala vattenproduktionen för kommunen och fungerar även som reservvattentäkt.

Naturvårdsverket anser att Halen ytvattentäkt har mycket högt skyddsvärde.

Detaljerad information om vilka regler som gäller inom vattenskyddsområdet hittar du i skyddsföreskrifterna. 

 

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Halen

 

Karta över vattenskyddsområde Halen

 

Broschyr "Information till boende och verksamheter inom Halen vattenskyddsområde"

 


 

Hemsjö grundvattentäkt-ett område värt att skydda

Gundvattentäkten i Hemsjö utgör idag den totala vattenproduktion för Hemsjö samhälle. 

Detaljerad information om vilka regler som gäller inom vattenskyddsområdet hittar du i skyddsföreskrifterna. 

 

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Hemsjö

 

Karta över vattenskyddsområde Hemsjö

 

Broschyr "Information till boende och verksamheter inom Hemsjö vattenskyddsområde"