Vattenkiosk

 

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) har installerat nya vattenkiosker inom sitt verksamhetsområde. Syftet med dessa är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vatten till våra kunder. Det ska också vara enkelt att ta sig dit året om. 


I och med att vattenkiosk/er har tagits i bruk så upphör möjligheten att tappa vatten från brand- och spolposterna på det allmänna ledningsnätet i våra respektive kommuner. Brand- och spolposterna kommer att låsas/plomberas och plomberingen får inte brytas. Oavsett lås/plombering är uttag från brand- och spolposter inte längre tillåtet. Brytning av plombering eller upptäckt av otillåtet vattenuttag kommer att polisanmälas. 

 

Vattenkiosker installeras för att förenkla för spol- och tankbilar (m.fl.), men samtidigt minska riskerna för skador och smittorisk på distributionsnätet. Vattenkioskerna är utrustade med mjukstängande ventiler för varsam tappning samt backventil för att förhindra att smitta kommer in i ledningsnätet. Observera dock att vattnet är klassat som ett så kallat tekniskt vatten, inte dricksvatten. 

För att få tillgång till vattenkiosk, registrerar entreprenörer sig som användare hos SBVT. Efter registrering kvitterar ni ut en nyckel till aktuella vattenkiosk/er. 


Registreringsblanketten kan både laddas ner från hemsidan samt hämtas i fysisk form på SBVT:s huvudkontor i Bromölla, Bruksgatan 1a, 29531 Bromölla. 


Ni kan enkelt via webben, www.vattenkiosk.se, kontrollera hur mycket vatten ni tankat efter att ni blivit registrerade och fått en nyckel av oss. 

 

Vid nödsituationer kan privatpersoner fylla på flaskor/dunkar via kranen som finns på vattenkiosken. Detta kan man göra utan att registrera sig hos SBVT. Tänk på att eftersom kranen sitter utomhus, och påverkas av både människor och miljö, klassas vattnet som tekniskt vatten.

 

Östra Göinges vattenkiosker finns vid:

 

  • Broby Vattenverk (”Lärkan”), Smedjegatan 2, 289 92 Broby 
  • Sibbhult Vattenverk, Bygatan 41, 289 71 Sibbhult 
  • Glimåkra Vattenverk, Svenarp 1313, 280 64 Glimåkra