FLER NYHETER


INFORMATION Ledningen Hjärsås - Knislinge

Vi på Skåne Blekinge Vattentjänst - SBVT, vill informera er om ett kommande projekt som kan beröra er, planerat startdatum är den 2024-01-08.

 

Projektinformation: Vi kommer att genomföra schaktarbeten längs med Knislingevägen som en del av vårt pågående arbete med att bygga ut vatten- och avloppsnätet i Östra Göinge Kommun, detta projekt innefattar en del sträcka av ledningen mellan Sibbhult och Knislinge.

 

Arbetets omfattning: En av våra pålitliga underentreprenörer vid namn FASAB kommer att ansvara för arbetet längs med vägen. Arbetet är planerat att pågå i cirka fyra månader, men vi vill informera er om att vädret kan påverka tidsschemat. Kallt väder kan eventuellt försena projektet.

 

Påverkan på framkomlighet: Under schaktarbetet kommer framkomligheten på vägen att påverkas. Vi kommer att göra vårt bästa för att minimera störningar och se till att ni informeras om eventuella tillfälliga avstängningar eller omvägar.

 

Vi ber om er förståelse för eventuella besvär som detta kan medföra och uppskattar ert tålamod under byggnadstiden.

 

Kontaktinformation: Om ni har några frågor eller funderingar innan projektet startar, är ni välkomna att kontakta oss på SBVT. Medan under själva byggtiden är det FASAB ni kan kontakta om den dagliga driften kring projektet, se kontaktuppgifter till FASAB nedan.

 

Vi ser fram emot att genomföra detta projekt och förbättra vatten- och avloppssystemet för att möta de växande behoven i Östra Göinge kommun. Tack för er förståelse och samarbete.

 

FASAB MARK AB

Axel Lundström 0703950276 nås vardagar mellan 07–16.

E-post: info@fasab.se

 

Skåne Blekinge Vattentjänst

Telefonnummer kundservice 010-211 97 80
Telefonnummer växeln 010-211 97 00
E-post: 
info@sbvt.se