DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 26 apr - 01 maj

Vattenavstängning Olofström

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet att stängas av till vissa abonnenter på Ripvägen och Järnvägsgatan i Olofström måndagen den 29/4 kl. 21.00 till tisdagen den 30 april kl.06.00. Berörda fastigheter informeras även via sms och brevutskick.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.