DRIFTINFO

BROMÖLLA | 25 mar - 31 dec

Schaktarbete Krogstorpsgatan

 

Schaktarbete Krogstorpsgatan

Schaktarbete Krogstorpsgatan

 

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) genomför en utbyggnad av dagvattennätet i Krogstorpsgatan samtidigt som befintliga spill- och vattenledningar, el och belysning byts ut. Detta för att förbättra och modernisera infrastrukturen i området.

 

Dagvattennätet är en viktig del av den lokala infrastrukturen. Genom att utvidga dagvattennätet kan vi bättre hantera dagvatten och minska risken för översvämningar, erosion och andra problem. Dessutom ger detta möjligheten att uppgradera och säkerställa hållbarheten för spill- och vattenledningarna, men även el och belysning i gatan. 

 

Utbyggnaden ger fastighetsägare en möjlighet att ansluta sig till dagvattennätet. Nya spolbrunnar kommer placeras strax utanför tomtgränserna där det idag finns en anslutningspunkt för spill och vatten. På samma plats kommer även nya anslutningspunkter för dagvatten hamna.

Under arbetets gång kommer SBVT ha tät kontakt med berörda fastighetsägare om det finns behov av att flytta bilar eller liknande. Infarterna kommer att grävas av då SBVT passerar med sitt schakt. 

 

Arbetet påbörjas första veckan i april med etapp 1. Etapp 2 förväntas sedan vara klart hösten / vintern 2024. SBVT kommer försöker minimera eventuella störningar under arbetets gång och håller fastighetsägarna  informerade om eventuella förändringar i tidplanen. Ny asfalt beräknas läggas under våren / sommaren 2025. 

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta SBVT, ring 010-211 97 00 eller skicka e-post till info@sbvt.se