DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 23 jun - 25 jun

Missfärgat vatten i Vilboksområdet

En stor vattenläcka på huvudvattenledningen från Vattenverket till högreservoaren vid Tåkasjövägen, har medfört att dricksvattnet främst inom Vilboksområdet blivit starkt missfärgat. Missfärgningen beror på att järn och mangan lossnar från rörens insida och blandas med vattnet. Detta är ofarligt, men man kan ju inte dricka det ändå.

Spolning av nätet pågår och förhoppningsvis kommer problemen att klinga av.

Abonnenter som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar till vattnet klarnar (kontakta vår kundtjänst 010-211 97 80 på måndag för ev. avdrag på räkningen)

Vattentank kommer att finnas uppställd vid nya förskolan vid Vilboksvägen.