DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 10 jun - 11 jun

Ledningsarbete i Olofström

10/6 kl:08.30 På grund av ledningsarbeten på Dahlénvägen i Olofström, kommer vattnet stängas av under korta stunder under dagen.

Berörda abonnenter är boende på Aspvägen, Dahlénvägen, Lindvägen och Rönnvägen.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Fredrik 010-2119744