DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 21 feb - 03 maj

Broby Laves väg

På grund av arbete med att byta ut VA-ledningar på Laves väg i Broby har vi nu öppnat upp den tillfälliga vägen som byggdes för något år sedan över gräsmattan på Laves väg 19. Det är denna vägen som skall användas som tillfällig väg och INTE inom Laves väg 21 (Stefan Larsson). Laves väg är fortfarande öppen tills den 27/2 då den kommer att stängas av till 3/5. Vårt arbetsområde kommer förflyttas framåt dagligen i sektioner om ca 60m åt gången med start i söder vid Laves väg 21 och sedan norrut. När nya huvudledningarna är nerlagda längs hela sträckan kommer vi gå tillbaka och koppla in de nya serviserna till varje fastighet.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB