DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 07 maj - 08 maj

Ledningsarbete i Olofström

7/5 Kl:08.00 På grund av ledningsarbeten på Östra Storgatan  kommer vattnet att stängas av den 7/5 kl.08:00 till dess att arbetet är slutfört (senast 16:00).

Berörda abonnenter är boende på Storgatan 2 - 8

Vattentank kommer att placeras mellan Östra Storgatan 8 och Backgatan

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Fredrik 0102119744Not visible image and not related to the text, meant for system to work