FLER NYHETER


Information om arbete med dagvattenanslutningar i Killeberg

Pollex AB kommer under vecka 34 på uppdrag av Skåne Blekinge Vattentjänst AB att inventera dagvattenanslutningar till Osby kommuns ledningar i Killeberg. Er fastighet kommer kanske att beröras.

 

Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

 

  • Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

 

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder.

 

 

 

Ytterligare information om arbetet lämnas av:

 

                 Jonas Dahlström Tel. 0705-98 42 29