FLER NYHETER


Utbyte VA-ledningar Smedjegatan Osby

INFORMATION angående VA-/gatuarbeten Smedjegatan Osby

 

På uppdrag av Osby kommun, inleder SBVT i slutet av april 2015 omläggningsarbeten av VA-ledningar i Smedjegatan/Osby.

 

Projektet omfattar byte av dricksvattenledning och dagvattenledning på sträckan mellan Smittsgatan och Leksaksgatan. Schaktningsarbetena beräknas vara klara till semestern och till hösten kommer gatan att asfalteras.

 

För att upprätthålla vattenförsörjningen under tiden som den gamla ledningen byts ut, kommer vi i vissa fall att dra provisoriska ledningar. Vi räknar härigenom endast med vissa kortare avbrott i vattentillförseln. Såvida inget oförutsett inträffar kommer vi att meddela vid de tillfällen som vattnet tillfälligt stängs av. För att ni skall vara garderade rekommenderar vi att ni under projektets genomförande alltid har en viss mängd vatten tillgängligt i kärl eller dunkar.

 

Av naturliga skäl kommer framkomligheten på gatan att vara begränsad under byggnadstiden.

 

Om någon fastighet har inkommande vattenledning av galvaniserat stålrör, ber vi att ni informerar oss om detta. Om inkommande vattenledningen inte är utbytt till polyetenledning (svart ”plastledning”), rekommenderar vi starkt att ni byter ut denna i samband med att den nya huvudvattenledningen grävs ner.

 

Vi kommer även att kontrollera berörda fastigheters VA-installationer så att regn- eller dräneringsvatten inte är kopplat till spillvattenledningen, utan avleds till dagvattenledningen.

 

Vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare, företag och trafikanter under byggtiden. Har ni några frågor eller funderingar så hör av er till oss.

 

Projektledare under byggnadstiden är Marcus Ericsson, telefon: 010-211 97 21,

E-post: marcus.ericsson@sbvt.se

 

Karta över berört område

 

 

Lars-Inge Harryson

Verksamhetschef

Rörnät & Distribution