FLER NYHETER


Nya vatten- och spillvattenledningar Bromölla-Näsum

På uppdrag av Bromölla Energi & Vatten AB bygger Peab Anläggning AB överföringsledningar för vatten- och spillvatten mellan Bromölla och Näsum. 

Projektbeskrivning

Entreprenaden omfattar nyanläggning av ca 12 km överföringsledningar för vatten- och spillvatten. Större delen av sträckan går i den gamla banvallen mellan Bromölla och Näsum. Under vecka 24 kommer arbetet påbörjas med start utanför Bromölla vattenverk.

Tidplan

Byggstart är planerat till juni  - vecka 24 -  och entreprenaden beräknas vara färdig under hösten 2015.

Trafikstörningar

Trafikomläggning kommer att ske allt eftersom arbetet fortskrider.

Kontaktpersoner

Anders Johnsson, Projektledare, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, 010-211 97 12