FLER NYHETER


Ny VA-taxa, Osby kommun

Från och med den 1 juli 2015, höjs avgiften för vatten och avlopp (VA) för samtliga fastigheter i kommunen. Beslutet att höja avgiften är taget av kommunfullmäktige i Osby.

 

Denna höjning är nödvändig för att VA-kollektivet ska kunna bära sina egna driftskostnader samt möjliggöra upprustning av ett eftersatt ledningsnät. Kommunens vatten- och avloppsnät är i dåligt skick. Det finns därför stora behov av upprustning av ledningsnätet. Detta faktum, samt att VA-verksamheten gick med ett betydande underskott förra året, gör det nödvändigt att höja avgiften för samtliga abonnenter i kommunen. Görs inte denna avgiftsförändring riskerar viktigt underhålls- och upprustningsarbete att skjutas på framtiden, vilket på längre sikt skulle generera ännu större kostnader för abonnenterna.

 

Den aktuella förändringen innebär att de fasta avgifterna höjs med 100 %  från och med den 1 juli 2015. Samtidigt höjs anläggningsavgiften med 30 % per fastighet. De rörliga brukningsavgifterna är dock oförändrade.  Det totala utfallet för höjningen blir upp till 30 %. För ett Typhus A, dvs genomsnittsabonnenten, innebär detta en avgiftsökning från 7416 kronor till 9596 kronor per år.

 

Informationen om höjningen av avgiften för vatten- och avlopp skulle ha skickats ut med fakturan i juli, men på grund av en administrativ miss kommer detta inte ske. Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) beklagar det inträffade.

 

För mer information eller vid eventuella frågor kontakta Skåne Blekinge Vattentjänst,  Per Fremark på 010-211 97 10.