FLER NYHETER


NY INFORMATION till fastighetsägare i Kollandsvik angående inkoppling av dricksvatten

Som tidigare informerats om har vi inväntat svar på entreprenörens vattenprovtagning innan inkoppling av dricksvattnet kan utföras.

 

Entreprenören har nu erhållit analysresultat från laboratoriet men tyvärr var inte samtliga prover godkända. De prover som inte var godkända avser slingan/området med stugnummer 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 och 29.

 

Övriga stugor i Kollandsvik har godkända prover och kan därmed koppla in dricksvatten till sin fastighet. Precis som för anslutning av avlopp ska kontakt tas med SBVTs driftpersonal före inkoppling.

 

SBVTs kontaktperson för detta arbete är driftstekniker Andreas Ljungqvist, tfn 010-211 97 57 och ni når honom mån-fre kl.7-16.

 

Nya prover kommer att tas i början på v. 26 för det området som ej är godkänt och vidare information kommer så snart provsvar erhållits, vilket normalt tar 1-1,5 vecka.

 

Som tidigare informerats om, 2017-06-16, är anslutning till avlopp möjlig och ska ske enligt den tidigare informationen.

 

Anläggningsavgifter och brukningsavgifter kommer att faktureras ut till respektive fastighetsägare när hela anläggningen är klar och godkänd av beställaren (SBVT).