FLER NYHETER


INFORMATION om schaktfri renovering av avloppsledningar

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill - och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Skåne Blekinge Vattentjänst att utföra schaktfri renovering avavloppsledningar i Loshult vecka 19.

 

Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avloppunder tiden för renoveringen. Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde tiller lägenhet/villa.

 

Under renoveringen kan lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genomventelationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta medvädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplatsrekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för attminimera risken för lukt av polyesterplast.

 

För att arbetena ska bli färdiga så fort som möjligt kommer arbetet pågå stora delar av dygnet.