FLER NYHETER


INFORMATION Problem med missfärgat/brunt vatten i Killeberg

Vissa abonnenter i Killeberg har tyvärr tidvis drabbats av att dricksvattnet varit mer eller mindre missfärgat, vilket vi beklagar.

 

 

Missfärgningen uppstår då järn och mangan som avsatts på insidan i vattenledningarna släpper från ledningen och blandas med vattnet. Detta sker av olika orsaker:

  • Vattenläckor som medför att vattnet rusar i ledningarna
  • Tillfälliga avstängningar som gör att vattnet ändrar riktning i ledningssystemet
  • Stora tillfälliga uttag t.ex. vid brandbekämpning, påfyllning av pooler osv.

 

För att förebygga att problemen med att missfärgning uppstår, finns en metod som innebär att vi genom spolning med luft och vatten, tar bort de beläggningar som ger upphov till missfärgningen. Vi genomför just nu detta på vattenledningsnätet i Sibbhult.

 

 

Vår avsikt är att genomföra motsvarande luft-/vattenspolning i Killeberg under 2017.

 

 

Som förberedelse inför den kommande Luft-/vattenspolningen, gör vi nu en genomgång och kontroll av ventilerna i Killeberg, vilket tyvärr medfört att vattnet blivit missfärgat inom vissa områden.

 

 

De som anmäler till oss att de drabbats av missfärgat vatten, uppmanas att läsa av sin vattenmätare och spola i kallvattenkranar i ca 30-60 minuter, samt återkomma med besked om vattnet blivit OK samt uppgift om hur mycket som spolats ut, för avdrag på räkningen.

 

 

Information kommer även att skickas ut per post till våra abonnenter i Killeberg.