FLER NYHETER


INFORMATION om VA-arbeten Källgatan, Killeberg

Vi har tidigare meddelat att vi i mitten av september 2016 skulle inleda omläggningsarbeten av VA-ledningar i Källgatan.

Tyvärr tvingades vi skjuta på den huvudsakliga delen av projektet, fram till våren 2017.

Vissa sträckor av berörda avlopps - och dagvattenledningar skall infordras med nya ledningar, s.k. relining under våren, men nu tänker vi börja gräva för nya vattenledningar. 

 

Om inget oförutsett inträffar startar vi upp projektet under vecka 9.

 

 

Vår personal på plats är Jan Gustavsson, telefon 010-211 97 60

samt

Kristoffer Bramwehl, telefon 010-211 97 64