FLER NYHETER


INFORMATION om samråd inför nytt tillstånd Jämshögs reningsverk

Jämshög avloppsreningsverk ligger i södra delen av Olofströms kommun. Till avloppsreningsverket leds kommunalt och industriellt avloppsvatten från tätorterna Olofström, Jämshög, Kyrkhult, Vilshult och Gränum. Antalet anslutna personer är ca 11 000 stycken.

 

Utbyggnad av verket är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken och Olofströms Kraft AB, kommer därför att ansöka om nytt tillstånd för att bedriva verksamhet på befintlig plats.

 

Ansökan avser en utbyggnad för att möta mer omfattande krav på rening samt minska påverkan vid låga flöden till recipient vid avloppsreningsverket. Reningsverket i Jämshög avses därför omprövas och kompletteras med kväverening.

 

Läs mer på Olofströms Krafts hemsida.