FLER NYHETER


INFORMATION om färgning, rökning och filmning i Broby

De fastigheter som är belägna i Broby samhälle och inom Östra Göinge Kommuns beslutade verksamhetsområde för kommunalt VA kommer att undersökas i jakten på tillskottsvatten.

 

Ledningsnätet kan på vissa håll  i samhället vara kopplat enligt en äldre förekommande standard, så kallat kombinerat system. Därför kommer Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) att undersöka samtliga påkopplade fastigheters servisledningar inom samhället. I praktiken innebär detta att SBVTs personal kommer att  beträda berörda fastigheter för att undersöka verkliga förhållanden.

 

De ledningar som är påkopplade det allmänna VA nätet kommer att filmas/spolas eller rökas för att säkerställa så att alla ledningar är korrekt kopplade enligt gällande standard (Svenskt Vatten P110).

Arbetet ligger till grund för att i framtiden stå bättre rustade inför exv skyfall.

Arbetet kommer att utföras löpande under hösten 2019.

 

Med vänlig hälsning

SBVT