FLER NYHETER


INFORMATION Kontroll av stuprör och yttre brunnar i Broby

Alla fastigheter med kommunalt vatten- och avloppssystem i Broby omfattas av ett kommande projekt som Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) genomför. Med start i vecka 2 kommer alla förekommande stuprör och yttre brunnar/spygatter att kontrolleras för att utesluta felaktigt kopplade ledningar.

 

Syftet med kontrollerna är att identifiera ledningsnät som är kopplade enligt en äldre standard, så kallat duplikatsystem. Duplikatsystemet var vanligt runt 50-talet och framåt. Vid dessa system kan det förekomma att ”rent” dränerings- och takvatten (även kallat dagvatten) leds till spillvattenledningen, det vill säga den ledning som går till reningsverket. Felkopplade ledningar gör alltså att vatten som inte behöver renas följer med till reningsverket, vilket är kostsamt då det ökar belastningen på driften. Vattenledningar som är kopplade på det här sättet är inte längre godkända enligt svensk standard (Svenskt vatten P110).

 

Ett annat syfte med kontrollerna är att ge SBVT underlag för att omhänderta dagvatten från skyfall på ett så bra sätt som möjligt.

 

Så här går kontrollerna till

De kommunala Va-ledningarna kommer att spolas eller rökas/färgas samt filmas med en rörkamera för att säkerställa att de är korrekt kopplade. I de fall rökning används kan rök komma in i fastigheten om läckor förekommer eller om vattenlås inte är täta. Röken är helt ofarlig och försvinner efter en stund.

 

För att kunna utföra arbetet kan SBVT behöva beträda er tomt. SBVT har inte möjlighet att informera om när ett särskilt område i Broby eller en specifik fastighet kontrolleras.

 

Vid felkopplad ledning
I de fall en felaktigt kopplad dagvattenledning upptäcks får fastighetsägaren information om detta, samt om hur man kan gå vidare för att få ledningen korrekt kopplad, via brev.

 

Kontakt för mer information

 

Magnus Angelin, VA-ingenjör
010-211 97 25 | magnus.angelin@sbvt.se
www.sbvt.se