FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten Tians väg/Industrigatan, Bromölla

På uppdrag av Bromölla Energi och Vatten AB, inleder SBVT under vecka 47 omläggningsarbeten av vattenledningar i anslutning till korsningen Tians väg/Industrigatan (vid Preem-macken).

 

Av naturliga skäl kommer framkomligheten att vara begränsad under byggnadstiden och vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden. 


Projektledare är Fredrik Ljunggren, telefon: 010-211 97 13, E-post: fredrik.ljunggren@sbvt.se