FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten Länsgränsen – Olofström

Våren 2013 beslutade Olofströms kommun och Bromölla kommun att satsa på en gemensam dricksvattenförsörjning.
 
Arbetet med att lägga ledningar mellan kommunerna delades in i 3 etapper och det har nu blivit dags att påbörja den tredje och sista etappen, som sträcker sig från länsgränsen söder om Jämshög till vattenverket i Olofström.
 
Det är Älmby Entreprenad AB som fått uppdraget från Olofströms Kraft AB att genomföra etappen, vilken är ca 6 km lång. Arbetet är påbörjat och beräknas enligt tidplanen vara klart under våren 2016.
 
Ledningen kommer i huvudsak att förläggas i f.d. banvallen, men på en sträcka av ca 800 m närmast Olofström, läggs ledningen i Rosenforsvägen. Om vädret tillåter är strävan att kunna asfaltera denna del av Rosenforsvägen före årsskiftet.
 
Inledningsvis kommer asfalten att schaktas bort på den norra delen av sträckningen och schakten för ledningen görs från Olofströms vattenverk och söderut.
Provgropar kommer att grävas upp i ett tidigt skede, för att kontrollera förekomst av berg inom ledningssträckningen.
 
Arbetsledare från Älmby Entreprenad är Peter Persson och det är han som fortlöpande kommer att ha kontakt och informera de fastighetsägare som på något sätt blir mer direkt berörda av arbetets genomförande.
 
Det är ofrånkomligt att genomföra ett så omfattande projekt utan att störningar uppstår för boende inom arbetsområdet, men vår gemensamma strävan är att göra dessa så små som möjligt.
 
Skåne Blekinge Vattentjänst AB svarar för vattenprojektet som helhet, med Anders Johnsson som projektledare.
 
 
 
Kontaktuppgifter:
 
Peter Persson - Älmby Entreprenad AB, Telefon:070-395 10 33, E-post: peter@almby-e.se
 
Anders Johnsson - SBVT, Telefon: 010-211 97 12, E-post: anders.johnsson@sbvt.se