FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten i centrala Lönsboda

På uppdrag av Osby kommun, skall SBVT utföra omläggning av vattenledningar i Badhusgatan,
Skogsgatan, Skolgatan, Kyrkogatan, Östra Storgatan i centrala Lönsboda.


Det är vissa äldre gjutjärns- och galvaniserade stålrörsledningar som nu skall bytas.

 

Vissa ledningssträckor är omlagda sedan tidigare, varför omfattningen av schaktningsarbetena
kommer att variera från gata till gata.


Om någon fastighet har inkommande vattenledning av galvaniserat stålrör, rekommenderar vi starkt
att ni byter ut denna i samband med att den nya ledningarna grävs ner i gatan.


Vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden.
För att underlätta framkomligheten inom området under projektet, kan det bli aktuellt att tillfälligt
ändra påbjuden körriktning på vissa gator.


Arbetena beräknas påbörjas i juni 2017 och Projektledare är Jan Gustavsson, telefon: 010-211 97 60
Har ni några frågor eller funderingar så hör av er till Jan.