FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbete, Floragatan, Bromölla

På uppdrag av Bromölla Energi kommer Skåne Blekinge Vattentjänst utföra VA-omläggning längs Floragatan i Bromölla.

Se karta  för omfattning. Arbetet planeras påbörjas under vecka 24 och kommer att pågå under ca 2 månader.

 

Arbetet innefattar omläggning av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar. Arbetet innefattar även utbyte av servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Den nya dagvattenledningen kommer dimensioneras upp och förbindelsepunkter dras fram till fastigheternas tomtgräns.

I samband med inkopplingsarbeten till befintligt ledningsnät kommer delar av Köpmangatan samt Vikingagatan bli berörda.

 

Vid inkopplingsarbeten av vattenledningar informeras närmast berörda fastighetsägare separat, men större områden än planerat kan komma att beröras. Vattnet kommer då under kortare perioder vara avstängt under dagtid. 

 

Under arbetets gång kommer vägen att stängas av sektionsvis.

 

Vi ber er ha överseende med de störningar som arbetet kommer att medföra.

 

Ev. frågor kan ställas till

 

Fredrik Ljunggren

Driftledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

 

Telefon: 010-211 97 13

E-post: fredrik.ljunggren@sbvt.se