FLER NYHETER


INFORMATION angående schaktfri renovering av vattenledningar i Olofström

På uppdrag av SBVT (Skåne Bleking Vattentjänst) kommer Svatek AB att renovera vattenledningarna i området Vilboken, Skogsby.

 

Arbetena startar i början av januari och beräknas vara avslutade i månadsskiftet mars/april.

 

Renoveringsarbetet kommer att utföras som infodring. Det innebär att ett nytt rör installeras inuti det gamla. Den här tekniken sparar miljön samt är tids- och kostnadseffektiv jämfört med att gräva upp hela ledningen.

 

För att ansluta kringliggande ledningar och serviser från fastigheterna kommer punktschakter att grävas vid varje anslutning. Det kommer innebära vissa störningar för boende i området.

 

Vi hoppas på ett gott samarbete under tiden för våra arbeten och välkomnar er som har funderingar eller frågor att höra av sig till oss. Klagomål eller beröm tar vi självklart till oss också!

 

 

 

Svateks arbetschef:                                             Kristoffer Björn

                                                                                     kristoffer@svatek.se

                                                                                     070-378 53 46

 

Kontaktperson på arbetsplatsen:                 Tomas Krüger

                                                                                    070-862 22 30

 

SBVTs kontaktperson:                                       Fredrik Velin

                                                                                     010-211 97 44