FLER NYHETER


INFORMATION angående ny VA-taxa i Osby kommun

Från och med den 1 mars 2018 höjs avgiften för vatten och avlopp . Beslutet att höja avgiften är taget av kommunfullmäktige i Osby den 2017-11-27, § 121. Mer information finns på Osby kommuns hemsida www.osby.se

 

Ny VA-taxa innebär att brukningsavgifterna höjs med ca 5% för typhus A (normalvilla) och med ca 11 % för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter). För typhus A innebär detta en avgiftsökning från 9 590 kronor till 10 105 kronor per år och för typhus B en avgiftsökning från 74 563 till 82 960 kr per år.

 

Anläggningsavgiften för typhus A sänks från 139 088 kr till 136 200 kr och för typhus B från 503 100 till 400 100 kr.

 

För mer information eller vid eventuella frågor kontakta Skåne Blekinge Vattentjänst på 010-211 97 80.