Bild på ordförandeklubba

Priser & Bestämmelser

 
Här hittar du information om VA-taxan och bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen. 

 

VA-taxa 

Taxan är uppdelad i två delar. En fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms av hur stort uttag av vatten fastigheten har möjlighet till, samt vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du förbrukar. 
 
 

 

ABVA

I ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av den kommunala VA-anläggningen) finns alla regler som gäller mellan dig som abonnent och Olofströms Kraft som är huvudman för den Allmänna VA-anläggningen.