DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 02 nov - 04 nov

Vattenläcka Östanå-uppdaterad

Uppdatering kl.15.40

 

Läckan har nu lagats och vägen har öppnats för trafik igen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/11 kl. 07.50

 

En vattenläcka har uppstått vid Möllarps förskola i Östanå.

 

Reparationsarbetet påbörjas måndagen den 2/11 ca 08.00 och beräknas vara klart under eftermiddagen. Abonnenter som berörs av vattenavstängning är meddelade muntligen.

 

Begränsad framkomlighet råder på Nordanåvägen, trafiken leds om via Glimminge/ Östanå

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57