DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 29 jul - 31 jul

Vattenläcka i Sibbhult

Vattenläcka, Sibbhult

Uppdatering kl. 17.30

Vattenläckan är lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i sin kallvattenkran ca 20-30 min.

Om någon får dåligt tryck vänligen kontakta SBVTs Martin på telefonnummer 010-211 97 02. 

De återställningsarbeten som kvarstår kommer att utföras under ordinarie arbetstid.

Mvh SBVT AB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering kl. 14.30

Reparationsarbeterna har pågått hela dagen och förväntas pågå åtskilliga timmar till, då bl.a. schaktarbetena är komplicerade pga närliggande högspänningskablar etc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En vattenläcka har uppstått på Aspgatan i Sibbhult. Vattnet kommer att stängas av idag söndag vid kl 09:30 tiden. Reparationsarbetet kommer att påbörjas per omgående. Under reparationsarbetets utförande kommer vattnet vara avstängt för fastigheterna på Aspgatan´och Hasselgatan.

Spola upp vatten för husbehov.

Vatten finns att hämta i Brandpost på Kanalgatan.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Mvh SBVT AB