DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 18 jan - 19 jan

Vattenläcka i Immeln - Uppdaterad

Uppdaterat 2016-01-18 Kl:15.00

 

Alla abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgnigen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag.

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15 minuter.

 

Vattnet är förnärvarande avstängt på grund av vattenläcka.

 

VA-abonnenter på Gyviksvägen och närområdet är berörda av driftstörningen.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start:2016-01-18 Kl:13.30

 

Slut: under eftermiddagen