DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 08 nov - 09 nov

Vattenläcka i Broby

En vattenläcka har uppstått på Verkstadsgatan i Broby.
Vattnet kommer att stängas av till fastigheter på Verkstadsgatan, delar av Sandgatan samt delar av Köpmannagatan 8/11-18 kl 10.00
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under dagen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Vatten finns att hämta i brandpost vid Lärkans vattenverk på smedjegatan.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.