DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 29 apr - 31 maj

VA-omläggningsarbete I Immeln

Tisdagen den 3/5 påbörjar SBVT ett VA-omläggningsarbete på Immelnvägen 1-7. Vår entreprenör som utför arbetet är FASAB.

Under byggtiden kan det förekomma störningar i vattenleveransen men trycklöshet garanteras ej. Meddelande vid vattenavstängningar kommer EJ att meddelas i förväg.  Det kan också förekomma störningar i framkomlighet runt området.

 

 

 

Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB