DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 11 feb - 12 feb

Underhållsarbete vattenverket Östanå

11/2 kl: 08.45 Vi har ett underhållsarbete på vattenverket i Östanå som pågår under dagen.

Våra abonnenter ska inte bli utan vatten men trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.