DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 17 aug - 19 aug

Underhållsarbete Knislinge

17/8 kl 07.40

Ett underhållsarbete kommer att utföras på tryckstegring Väster i Knislinge tisdagen den 18 augusti. Arbetet kommer att påbörjas ca kl.08.00 och beräknas vara klart under dagen.

Arbetet kommer medföra minskat vattentryck för berörda abonnenter i området. SMS-utskick har gjorts till berörda abonnenter.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Eventuella frågor kan ställas till:

Fredrik Svensson
Servicetekniker

Telefon: 010-211 97 27