DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 07 jun - 10 jun

Underhållsarbete Immeln vattenverk

7/6 kl 15.00

Ett planerat underhållsarbete ska utföras på Immelns vattenverk den 8-9 juni. 

Någon vattenavstängning är inte planerad men kan ske med kort varsel.

 

Vid frågor kontakta Jonas Johnsson, 010-211 97 29