DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 05 nov - 09 nov

Underhållsarbete Glimåkra

Till samtliga abonnenter i Glimåkra,

 

Vi ber er att vara sparsamma med vattnet under de kommande dagarna. Ett underhållsarbete pågår för närvarande på de grundvattenbrunnar som förser samhället med vatten. Detta medför att produktionen för tillfället är begränsad.

 

Tack för er förståelse!